Jacht

Bijzondere jacht

Wanneer er schade dreigt aan gewassen of eigendommen, kan de jachtrechthouder bijkomend jagen op de wildsoort die de schade dreigt te veroorzaken onder de voorwaarden die bepaald zijn in het Jachtvoorwaardenbesluit en in de perioden die bepaald zijn in het Jachtopeningsbesluit. Dat verstaat men onder de bijzondere jacht.

Voor men de bijzondere jacht start, moet men voor de meeste soorten minstens één preventieve maatregel toegepassen zoals gevraagd in de code goede praktijk ter preventie van soortenschade ('Natuur als goede buur')

Bijzondere jacht moet minstens 24 uur voor de start van de actie gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos via het juiste meldingsformulier.

Download de meldingsformulieren bijzondere jacht: