U bent hier: 

Ter Yde (Oostduinkerke)

Foto's

  • duinen in Ter Yde
  • Parnassia
  • helmgras
  • grasland in Hannecartbos
  • duinenlandschap in Ter Yde
  • duindoornstruweel
  • orchidee├źnweide
  • rietorchis
Ter Yde is de verzamelnaam voor een uitgestrekt duinencomplex van 260 hectare. De ecologische waarde van Ter Yde is enorm. In deze natuurparel aan de kust vinden we een grote variatie aan verschillende duintypes. In het open duinlandschap is graspieper een typische broedvogel.

Ligging en bereikbaarheid

Met de auto

Je kunt Ter Yde bereiken via de E40, afrit Nieuwpoort, richting Nieuwpoort-Bad. Bij de derde verkeerslichten sla je linksaf in de Polderstraat. Daarna neem je de eerste straat rechts.

Met het openbaar vervoer

Wie met de trein komt, stapt uit in Veurne of Koksijde. Aan het station neem je bus 68 of 69. Je stapt af aan de halte Oostduinkerke Sunparks (in de Polderstraat). Vanaf de bushalte is het nog vijf minuten stappen naar de ingang van het reservaat in de Noordzeedreef (richting Oostduinkerke-Dorp, eerste straat rechts).

Wie met de kusttram komt, stapt af bij de halte Oostduinkerke Duinpark of Oostduinkerke Groenendijk-Bad. Vanaf die haltes is het nog vijf minuten stappen naar de ingang van het reservaat.

Met de fiets

Ter Yde ligt tussen knooppunt 66 en 82 van het fietsroutenetwerk.

Ons contacteren

Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 Brugge (Sint-Michiels)
Telefoon: 050 24 77 40
Fax: 050 24 77 45
wvl.anb@vlaanderen.be

Bijkomende informatie

Het duinencomplex Ter Yde groepeert alle duinzones tussen Oostduinkerke en Groenendijk: de Zeebermduinen, het deelgebied Ter Yde, de Karthuizerduinen, de Plaatsduinen, de Spelleplekke, het Hannecartbos en de Oostvoorduinen. Een groot deel van die duingebieden is Vlaams Natuurreservaat en valt onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het grootste deel ervan is eigendom van het Vlaamse Gewest en 25 hectare is eigendom van de Intercommunale voor de Watervoorziening van Veurne-Ambacht (IWVA).

Flora

Wie alle typische duinvegetaties aan de Vlaamse Kust wil ontdekken, moet in Ter Yde zijn. De variatie is bijna onuitputtelijk: mosduinen, open graslanden, duinpannen, stuivende duinen, duinbos, noem maar op. Op het strand van de piepjonge Zeebermduinen groeit biestarwegras en zeeraket en in de achterliggende zeereep en andere duinen vind je helm, zeewolfsmelk en duinviootlje.

Ter Yde en de Oostvoorduinen zijn van de laatste plaatsen in Vlaanderen waar planten als aarddistel, kalkbedstro en liggend bergvlas groeien. De plantengroei van de jonge vochtige duinpannen in Ter Yde, met parnassia en orchiedeeën, behoren tot de best ontwikkelde van de Vlaamse Kust.


Fauna

In het open duinlandschap zijn graspieper en kuifleeuwerik de meest typische broedvogels, terwijl het duinbos ook de favoriete biotoop is van de wielewaal, groene specht, boomvalk en van een flinke kolonie blauwe reigers. De nachtegaal, zomertortel en roodborsttapuit verkiezen een nest in de duinen. Tijdens het winterhalfjaar strijken hier grote groepen kramsvogels en koperwieken neer, op zoek naar bessen. In de winter krijgt het gebied ook bezoek van houtsnippen en sijsjes. Het hele jaar vertoeven hier roofvogels zoals sperwer en buizerd.

In de vochtige duinpannen komt de rugstreeppad voor.

Geschiedenis

Al in de vroege middeleeuwen vormde zich een smalle duingordel langs de zuidelijke oever van de toenmalige IJzermonding. ‘Yde’ betekent schuilhaven en verwijst naar een bescheiden vissersnederzetting die halfweg de 13de eeuw ontstond aan de toenmalige getijdengeul ‘het Vloedgat’.