U bent hier: 

Zwin (Knokke)

Het Zwin is een van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Haar unieke karakter heeft Het Zwin te danken aan de regelmatige overstromingen. Dit getijdenlandschap is een favoriete bestemming bij heel wat vogels. Meer dan de helft van alle vogelsoorten die in België zijn waargenomen, kan je in het Zwin zien. We noemen het niet voor niets de internationale luchthaven voor onze gevederde vrienden! (Lees de tekstversie van de video hiernaast

Ligging en bereikbaarheid

Adres

Natuurcentrum Het Zwin: Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke.

Met het openbaar vervoer

Het station van Knokke ligt op 5,5 kilometer van het natuurpark.

  • Tijdens de zomermaanden neem je aan het station lijnbus 13 richting Het Zwin.
    Stap af aan de halte ‘Het Zwin’.
  • Buiten de zomermaanden neem je lijnbus 12 richting Oosthoek (Het Zwin). Stap af aan de halte ‘Het Zwin’. De reistijd met de bus tot het natuurpark bedraagt ongeveer 30 minuten. Lees meer op Slimweg.

Met de auto

Provinciaal Natuurpark Het Zwin beschikt over een eigen parking. Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
Draai op het einde van de Expresweg E34/N49 rechts de Stationsweg in. Neem de tweede afslag naar rechts, de Herdersbruggestraat. Op het dorpsplein van Dudzele ga je linksaf. Nu is het ongeveer 9 kilometer rechtdoor op de N376. Net voor de Zwinnevaart sla je links de Hazegrasstraat in. Neem een scherpe bocht naar rechts bij de Graaf Leon Lippenslaan.
Vanaf Knokke kun je de bruine pijlen ‘Zwin’ volgen.

Met de fiets

Fietsknooppunt 45 van het fietsknooppuntennetwerk van de provincie West-Vlaanderen ligt aan het kruispunt van de Zoutelaan en de Bronlaan, vlak bij het Provinciaal Natuurpark Het Zwin.

Wandelingen

Ons contacteren

Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 Brugge (Sint-Michiels)
Telefoon: 050 24 77 40
Fax: 050 24 77 45
wvl.anb@vlaanderen.be

Bijkomende informatie

Flora

Het Gewestelijk Natuurdomein Het Zwin of de eigenlijke Zwinvlakte bestaat grotendeels uit een vlakte die bij spring- en stormvloed onder het zoute zeewater komt te staan. Er zijn zoute kreken, slikken en schorren. Slikken lopen bij ieder hoogtij onder en zijn niet of zeer schraal begroeid terwijl schorren enkel bij springtij of stormvloed overstromen. Hierdoor zijn ze een goede bodem voor zoutminnende planten. Deze zoute slikken en schorren zijn zeldzaam geworden langs de kusten en riviermondingen van West-Europa. Ze genieten dan ook Europese bescherming.

Het Zwin is zeker geen eenvoudige biotoop om in te overleven. Toch zijn enkele planten en dieren goed aangepast aan dit zoute milieu. Denk maar aan lamsoor die de vlakte in augustus grotendeels paars kleurt. Op de meer zandige gedeelten van het schor vind je plantensoorten zoals obione. Zee-aster, Engels gras en melkkruid voelen zich dan weer in hun nopjes op de overgangen tussen hoger schor en duinen.

Fauna


Het rijk geschakeerd getijdenlandschap van Het Zwin vormt voor tal van vogels een interessant gebied. Het gebied is natuurlijk het meest gekend voor de ooievaar, maar ook vogels als de bergeend, tureluur, scholekster, wulp, kluut en lepelaar kan je hier zien.

Nog een belangrijke vogelsoort in Het Zwin is de kleine zilverreiger. Deze kleine, witte reiger komt er graag langs zilte kreken en waterlopen speuren naar kleine visjes en garnaaltjes. Broeden doet hij in de Zwinduintjes en –polders. De zilverreiger werd dan ook de mascotte van het LIFE-natuurproject ZENO.

Zwin Tidal Area Restoration


Het ZENO-project herstelde tussen 2006 en 2010 de beschadigde Zwinduintjes en –polders, net naast Het Zwin. ZENO wordt vandaag opgevolgd door het ZTAR-project, Zwin Tidal Area Restoration. Dit project wil de Zwinvlakte herstellen naar het vroegere slikken- en schorrengebied. Het project ging officieel van start op 1 januari 2011 en loopt nog tot 31 december 2015.

Recreatie & Ecotoerisme in de Zwinstreek (REECZ)


De Zwinstreek ligt in Nederland en Vlaanderen. Langs beide zijden van de grens voert men echter niet helemaal hetzelfde beleid. De economische waarde van het gebied op vlak van natuur, cultuurhistorie, toerisme en recreatie wordt hierdoor niet optimaal benut.

Om dit probleem te verhelpen, richtten verschillende partners uit Nederland en België het project Recreatie & Ecotoerisme in de Zwinstreek (REECZ) op. Hiermee engageren ze zich om in de Zwinstreek een eenduidig, duurzaam en streekgebonden toeristisch-recreatief weefsel te ontwikkelen.

Lees meer over de specifieke eigendomsstructuur van Het Zwin, de geschiedenis en toekomstvisie.