U bent hier: 

Afschotstatistieken en wildinventarisatie

De oude formulieren 'Wildrapport', 'Afschotstatistiek' en 'Voorjaarstelling' zijn omgevormd tot één nieuw formulier: het 'Wildrapport'. Daarin meldt de WBE de geschatte voorjaarsstand en de afschotcijfers van de verschillende wildsoorten in het jachtterrein. Sinds kort kan deze melding via het elektronische formulier op het e-loket Fauna en Flora. (Dit e-loket is nu ook opengesteld voor onafhankelijke jachtrechthouders.)

De WBE moet jaarlijks het wildrapport vóór 1 april indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarbij moet de WBE gebruik maken van het papieren formulier Wildrapport (doc - 329 KB) of van het elektronische formulier op het e-loket Fauna en Flora.

De toegang tot het e-loket Fauna en Flora wordt geregeld via elektronische identificatie. Je kunt enkel inloggen via je federaal token of elektronische identiteitskaart. Voor die laatste heb je je PIN-code en een kaartlezer nodig.Als je naar de toepassing gaat, kom je eerst op de pagina om in te loggen. Afhankelijk van je hoedanigheid meld je je aan als:

  • Individuele jager -> Burger
  • Medewerker van de Vlaamse Overheid --> VO-medewerker
  • WBE-gemandateerde --> Partner van de Vlaamse Overheid

Daarna kies je hoe je wilt inloggen: via een federaal token of via je elektronische identiteitskaart. Als je wilt testen of je e-id-lezer goed is geïnstalleerd en je webbrowser goed is aangepast, ga je best naar volgende test-pagina : http://test.eid.belgium.be. Als je problemen ondervindt, kun je hier voor hulp terecht: http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm

Zo kom je op het e-loket Fauna en Flora terecht. Op de homepage kun je je eigen gegevens invullen, en zie je een overzicht van je eventuele reeds ingediende formulieren. Als je klikt op de knop 'Formulieren' bovenaan, kun je kiezen uit formulieren in verband met de jacht of formulieren in verband met schade door soorten.

Om als WBE gebruik te maken van het e-loket Fauna en Flora, moet de WBE een gemandateerde aanstellen voor het e-loket. Download daarvoor het formulier Mandatering elektronische applicatie (Word-document - 139kB), vul het volledig in en stuur het naar de Centrale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB – Centrale Diensten, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel). Let op! De verwerking van deze mandatering duurt minstens 2 weken.

WBE’s die de afgelopen jaren hun gegevens hebben ingediend via het intranet van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw kunnen dat ook dit jaar doen. Hun volledig ingevulde gegevens worden via het intranet van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw automatisch ingeladen in het e-loket Fauna en Flora.

Als de WBE het wildrapport niet tijdig indient, verliest zij haar erkenning!