Eco2eco

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Eco2eco

Eco2eco: kwaliteitshout uit topnatuur!

In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. Het project loopt van 2017 tot en met 2019 en in die tijd willen de partners aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector prima hand in hand kunnen gaan. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Innovatief beheer

De projectpartners experimenteren met innovatieve beheermethoden, zoals het in Duitsland ontwikkelde ‘kwalificeren en dimensioneren’ (QD). Binnen eco2eco wordt de methode verder ontwikkeld en aangepast aan de regionale omstandigheden, onder andere door praktijkstages naar Duitsland en onderlinge discussies tijdens partnerexcursies. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer je het beste kunt opsnoeien en blessen/schalmen.

In het project is ook veel aandacht voor de verjonging van bos. In totaal hebben we tot april 2018 al circa 157.000 jonge boompjes geplant. We kozen met name soorten die door hun strooiselkwaliteit een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodem en die tegelijk op termijn kwaliteitshout kunnen leveren. Er is ook aandacht voor de beste manieren om de jonge aanplant te beschermen tegen vraat- en veegschade. Naast innovatieve beheermethoden proberen we ook de exploitatie zo duurzaam en efficiënt mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld door te experimenteren met het aanleggen van dunningspaden in de vorm van ruimingspistes op een afstand van 40m van elkaar. Hiervoor gebruiken we onder andere laser en GPS. Daarnaast staat het uitslepen van hout met een paard, een methode die in bepaalde situaties, bijvoorbeeld kwetsbare gebieden, ook geschikt kan zijn.

Vraag, aanbod en vermarkting

Het project richt zich op het produceren van kwaliteitshout dat geschikt is voor een hoogwaardige toepassing. Bijvoorbeeld meubels, parket en fineer. Om de houtproductie en - vermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zijn vraag en aanbod in de grensregio in kaart gebracht. Daarnaast testen we ook diverse nieuwe en oude verkoopmethoden zoals via een veiling, langs de weg en online. Daarnaast buigen we ons over de vermarkting van houtige biomassa uit het beheer van landschapselementen.

Kennisdelen en communicatie

Binnen het project is veel aandacht voor het verspreiden en borgen van de ontwikkelde kennis. Op die manier kan iedere boseigenaar en -beheerder de opgedane kennis en inzichten succesvol inzien en toepassen. Zo hebben we een filmpje gemaakt, verschijnen er diverse inhoudelijke artikelen en organiseren we met regelmaat trainingen, excursies en cursussen. Tijdens het project organiseren we ook twee kennisdagen. De eerste editie was in juni 2017 en de tweede editie is op 4 april 2019. Al die informatie communiceren we via de verschillende eco2eco-kanalen; de website (www.eco2eco.info), nieuwsbrieven en Twitter (https://twitter.com/projecteco2eco), Facebook (www.facebook.com/projecteco2eco), LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/7412046) en Ecopedia (www.ecopedia.be).

Projectpartners eco2eco vanuit Nederland

Bosgroep Zuid Nederland en Staatsbosbeheer.

Projectpartners eco2eco vanuit Vlaanderen

Inverde (Natuurinvest), Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Antwerpen, Bosgroep Zuiderkempen vzw., Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord vzw. en Regionaal Landschap Lage Kempen.

Eco2eco is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. www.grensregio.eu.