29.09.2017

Aankondiging openbaar onderzoek - Natuurbeheerplan voor de Wolfsputten, Park Renbaan en het Ketelheidebos in Dilbeek

Voor de Wolfsputten, gelegen in de gemeente Dilbeek, werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een natuurbeheerplan opgemaakt. Dit plan gaat in openbaar onderzoek van 29 september 2017 tot 31 oktober 2017 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek. Met het natuurbeheerplan wordt het bos verder versterkt door bosuitbreiding en brede bosranden. Er wordt gestreefd naar een afwisselend landschap en de ontwikkeling van zeer bloemrijke  graslanden. Door de aanleg van een aantal nieuwe wandelpaden en van nieuwe knuppelpaden wordt het wandelaanbod versterkt. Het natuurbeheerplan voorziet in de ontwikkeling van een recreatieve hoofdpoort  ter hoogte van CC de Westrand. Op zondag 8 oktober is er een infowandeling in het gebied.

Het natuurbeheerplan stippelt het beheer uit voor verschillende domeinen in de gemeente Dilbeek: Wolfsputten, Park Renbaan en Ketelheidebos. De Wolfsputten maakt deel uit van  het Natura 2000 netwerk – het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden – en is belangrijk voor de realisatie van de Europese natuurdoelen in Vlaanderen. Belangrijk onderdeel van dit natuurbeheerplan is de vertaling van de europese en vlaamse wetgeving  naar concrete beheerdoelen en beheermaatregelen voor het gebied. De belangrijkste europese habitats voor de Wolfsputten zijn verschillende boshabitats, kalktufbronnnen en de graslandhabitats op droge kalkrijke leemgrond. Opvallend voor het gebied zijn de soortenrijke bosvegetaties met Daslook en Wilde narcis en de vele kalkrijke bronnen met Reuzenpaardenstaart.

Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar en beoogt een duurzame en multifunctionele natuurontwikkeling en – beheer met grote aandacht voor de recreatieve nevenfunctie. Het beheer besteedt vooral aandacht aan een behoorlijke bosuitbreiding van 8 ha, inrichten en onderhouden van bloemrijke graslanden, onderhoud van het kleinschalig landschap typisch voor de streek met de aanleg van poelen en de aanleg van bosranden. Daarnaast krijgen het Park Renbaan een belangrijke opwaardering.

Ook voor de bezoekers zijn er heel wat interessante items in opgenomen. Zo komen er speelzones in het Ketelheidebos en in Park Renbaan, hondenloopzones en worden enkele recreatieve wandelnetwerken uitgebreid en verbeterd. Voor het gebied worden verschillende toegangspoorten voorzien ter hoogte van CC de Westrand, ter hoogte van het Park Renbaan aan de Robert Dansaertlaan

Om de bevolking over de inhoud van het natuurbeheerplan te informeren, zal een infowandeling doorgaan op zondag 8 oktober 2014 om 13u30 (infomoment) met start aan CC Westrand (Kamerijklaan 46 te Dilbeek). Het beheer wordt toegelicht via een korte wandeling in de het gebied.

Het natuurbeheerplan ligt vanaf 29 september 2017 tot 31 oktober 2017 ter inzage bij het:

 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Regio Groene Gordels
  Kasteel Groenenberg
  Konijnenstraat 172b
  1602 Sint-Pieters-Leeuw
  Vragen naar: Inge Brichau
  Van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u
   
 • Gemeente Dilbeek Dienst Openbare Ruimte
  Heetveldelaan 4
  1700 Dilbeek
  Vragen naar: Oliva Devidts
  Elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en woensdag van 14.00 tot 16.00u


Het natuurbeheerplan is samen met de bijlagen ook digitaal raadpleegbaar:

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan Inge Brichau, Agentschap voor Natuur en Bos, Kasteel Groenenberg, Konijnestraat 172b, 1602 Sint-Pieters-Leeuw; inge.brichau@vlaanderen.be.