Aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties

Aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties

Wat?

Enkel voor terreinen met een natuurbeheerplan type vier (erkend natuurreservaat) kan aanvullend bij de basissubsidie een jaarlijkse subsidie verkregen worden voor het bereiken en nastreven van onbeheerde climaxvegetaties.

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die in aanmerking komen voor de basissubsidie.

Besturen kunnen deze aanvullende subsidie niet krijgen voor terreinen, of delen van terreinen, die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos, wel voor terreinen die ze zelf beheren.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type vier. Dat beheer heeft betrekking op onbeheerde climaxvegetaties.

Bedrag

Een jaarlijkse subsidie van € 175 per hectare per jaar.

De subsidie wordt verhoogd tot € 325 per hectare per jaar als voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:

 • het bosbestand is minstens 100 jaar oud is. De beheerder toont dat aan, bij twijfel neemt Natuur en Bos een boorstaal. Minstens 10 bomen per ha moeten 100 jaar oud zijn.
 • Het bos bevindt zich op voedselrijke bodems met potentieel hoge opstandwaarde. Of jouw bos hiervoor in aanmerking komt, vind je door op de kaart  PNV (Potentieel natuurlijke vegetatie op te zoeken of het bos valt onder één van volgende categorieën:
  • Elzen-vogelkersbos
  • Elzen-vogelkersbos met kans op bronbos
  • Beukenbos, eiken-haagbeukenbos of rijke eiken-beukenbos
  • Typisch eiken-beukenbos, droge variant
  • Typische eiken-beukenbos, natte variant

Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kun je doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS of een geopackage in QGIS. Daarvoor is een handleiding beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Hiervoor ontvang je jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die je telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.