Dag van het Park

25 jaar Dag van het Park - een compilatie van 25 jaar groen

Vijfentwintig jaar nadat in 1991 de allereerste Dag van het Park werd georganiseerd, verdwijnt vanaf 2017 de Dag van het Park als aparte campagne.

25 jaar lang vond op de laatste zondag van de maand mei de Dag van het Park plaats. Een dag vol plezier in de natuur, voor jong en oud, stedeling of dorpsbewoner. Tijdens die dag zetten we onze parken en groene omgeving voor een dag in de schijnwerpers. Elk jaar binnen een gepast thema, om de verscheidenheid van onze parken en het beheer voor te stellen aan het grote publiek. 2016 kende de laatste editie met ‘het park, gelukkig dichtbij.’ Met dit gelukkige thema ronden we 25 mooie jaren af en vatten we voor jou alle edities samen.

Als bijdrage aan de besparingsopdracht waar de Vlaamse overheid voor staat, kiest het Agentschap voor Natuur en Bos ervoor om in de toekomst jaarlijks slechts één grote communicatiecampagne te voeren, de Week van het Bos. De thematiek van openbaar groen, buurtnatuur en parken krijgt een plaats binnen de campagne van de Week van het Bos. Het programma Natuur in je Buurt blijft bestaan en het Harmonisch Park- en Groenbeheer en –beleid (HPG) blijft dé norm op vlak van biodivers en kwaliteitsvol openbaar groen, een waar kwaliteitslabel.

Hieronder vind je een overzicht van onze 25 affiches en campagnes. Klik op een affiche en laat je geheugen opfrissen met enkele leuke weetjes en met het ideeënboek van dat jaar!

Aan iedereen die meegewerkt heeft aan 25 prachtige edities: dank je wel! En … het is niet omdat de communicatiecampagne Dag van het Park stopt dat je niet je eigen Dag van het Park kan organiseren. Hoe dat moet, leggen we uit in het boekje met de checklist en onze selectie van topideeën!

 

2016

Opening: 29-05-2016
Thema:

In 2016 wilde het Agentschap voor Natuur en Bos mensen laten kennismaken met de vele voordelen van een stukje natuur in hun directe woonomgeving. Want gezonde lucht opsnuiven, rust opzoeken of net genieten van leuke activiteiten, dat is wat mensen gelukkig maakt. En gelukkig is er altijd een park dichtbij. De slogan in 2016 luidde dan ook: ‘Het park, gelukkig dichtbij’. In 2016 knipoogde het thema van de Dag van het Park naar het vernieuwde Draaiboek Groenplan dat steden en gemeenten helpt bij de uitbouw van een evenwichtige groenblauwe structuur. Het opzet: zorgen dat er voor iedereen altijd een park dichtbij is!

2015

Opening: 31-05-2015
Thema:

In 2015 ging de liefde van de parkbezoeker door de maag! Na het succulente succes van kookboeken, de heldenstatus van tv-koks en de heerlijke hype rond lekker eten en drinken, ging ook het Agentschap voor Natuur en Bos de gastronomische tour op met de campagne ‘Natuur brengt je buurt op smaak’. Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege kookte samen met Sofie Dumont in het tv-programma ‘De keuken van Sofie’ om de Dag van het Park te promoten. Het Agentschap voor Natuur en Bos toverde het shoppingcenter Grand Bazar in Antwerpen om in een Groene Bazar. Bezoekers konden deelnemen aan een fotowedstrijd en een etentje winnen in een van de meest smakelijke domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos: Park Vordenstein.

2014

Opening: 18-05-2014
Thema:

2014 was een verkiezingsjaar en daar speelde de campagne van de Dag van het Park graag op in! Drie kandidaten dongen naar de stem van de Vlaming:

  • Vicky Vetplant van de Lijst Dakterras beweerde dat ze voor een bloeiende omgeving zou zorgen
  • Op de affiche van Kim Klimop stond dat hij groeikansen zou creëeren en
  • Benny Beuk beloofde dat hij de buurt meer zuurstof zou geven.

De drie kandidaten vormden na afloop van de verkiezingen en tot op vandaag een bloeiende coalitie!

2013

Opening: 26-05-2013
Thema:

In 2013 stond de Dag van het Park volledig in het teken van de voordelen van groen en natuur. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos voerde het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) een literatuurstudie uit die alle baten van groen in kaart bracht. Op de Dag van het Park stelde het Agentschap voor Natuur en Bos de publiekspublicatie Investeer in groen, winst verzekerd’ voor. Dat was meteen ook de slogan voor de campagne.

2012

Opening: 27-05-2012
Thema:

In 2012 ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos de bomenwijzer: een digitale tool die helpt bij het maken van een doordachte en duurzame boomsoortkeuze voor elke specifieke situatie. Vertrekpunt is de standplaats waar de boom moet komen en het beoogde eindbeeld. De slogan van de Dag van het Park in 2012 luidde dan ook toepasselijk ‘De juiste boom op de juiste plaats werkt!’. In de communicatiecampagne traden de bomen op als personages die op zoek waren naar een bepaalde job. Zo wilde Benny Beuk aan de slag als hoogtewerker, zocht Erik Eik een buitenfunctie met genoeg ruimte en toonde de haagbeuk zich geschikt als buurtwerker.

2011

Opening: 29-05-2011
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond plaats in het Kapermolenpark in Hasselt.
De slogan ‘Meer groen, ’t zou deugd doen!’ deed ons de groene loper uitrollen en picknickdekentjes verspreiden op de Groene Boulevard in Hasselt. Het Agentschap voor Natuur en Bos, de Stad Hasselt en de lokale Hasseltse handelaars maakten het in 2011 mogelijk om lekker te picknicken op design picknickbanken op verborgen groene plekjes in Hasselt.

2010

Opening: 30-05-2010
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond plaats in het Heldenpark in Eeklo op 30 mei.
Onder de slogan ‘‘t Is groen en dichtbij’ plaatste het Agentschap voor Natuur en Bos niet enkel parken, maar alle groenelementen in de buurt en de stad in de kijker. Behalve naar stadsbossen, natuurgebieden en parken ging er in 2010 ook aandacht naar gevelgroen, muurvegetaties en groendaken.

2009

Opening: 31-05-2009
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond in 2009 plaats in park ‘Den Blankaart’ in Woumen (Diksmuide).
Het thema ‘Liefde in het Park’ deed de passie deze editie hoog oplaaien! Lentekriebels, liefdesknuffels, vlinders in de buik, … en veel liefdevolle activiteiten maakten deze editie tot een groot succes!

2008

Opening: 25-05-2008
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond in 2008 plaats in het park Schelfhout in Aalst. Het thema van deze editie was ‘Bomen en mensen, één verhaal’.

2007

Opening: 27-05-2007
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond in 2007 plaats in het Groene Valleipark in Gent. Alle aandacht ging in 2007 naar ‘Bomen’ en de educatieve, sociale, dendrologische, culinaire, economische en gezondheidsaspecten van bomen.

2006

Opening: 28-05-2006
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond plaats in het Domein Pietersheim in Lanaken. Met als thema ‘Spring-in-‘t-Park’ richtten de lokale programma’s van de Dag van het Park zich vooral op kinderen en jongeren. In 2006 lag de focus op het park of de openbare groene ruimte als ontmoetings- en ontspanningsruimte. 

2005

Opening: 29-05-2005
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond plaats in het gerenoveerde park ‘Drie Fonteinen’ in Vilvoorde.

Het thema ‘Even PARKeren’ nodigde uit om tot rust te komen in het park en om stil te staan bij de nood aan parken in het stedelijke weefsel. De afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bracht in 2005, samen met de uitgeverij Touring-Lannoo, de fietsgids ‘Van park tot park’ uit. Een deel van de opbrengst van de verkoop ging naar Kom tegen Kanker.

In 2005 organiseerde ook Nederland, onder impuls van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met de ANWB, voor de eerste keer de Dag van het Park. De dertig grootste Nederlandse steden en gemeenten namen toen reeds deel.    

2004

Opening: 30-05-2004
Thema:

Met als thema ‘Levend Water, Harmonisch Park’, moest de opening van de Dag van het Park in 2004 wel plaatsvinden aan de kust. Feestlocatie was het Maria Hendrikapark in Oostende waar ook de studiedag ‘Water in openbaar Groen’ plaatsvond over het Technisch Vademecum ‘Water’.  

2003

Opening: 25-05-2003
Thema:

De opening van de Dag van het Park vond in 2003 plaats in het Vrijbroekpark in Mechelen. Met als thema ‘Het Park voor Iedereen’ werd de nadruk gelegd op het belang van participatie van burgers. Burgers laten meedenken over parken is van cruciaal belang omdat het gebruik van parken en het mensgerichte beheer ervan prioritair zijn. Met een proefproject in het Vrijbroekpark werd in 2003 vooral de toegankelijkheid van parken voor personen met een handicap in de kijker gezet op een speciale studiedag.

Participatie is een bijzonder aandachtspunt binnen het Harmonisch Park- en Groenbeheer. Als Dag van het Park-activiteit in Vordenstein werden alle vormen van participatie en inspraak getest. De resultaten van deze participatieoefening vormden de basis voor de opmaak van het HPG-beheerplan van het Park van Vordenstein. Uit dit participatietraject groeide ook de Vriendenkring Vordenstein die vandaag nog steeds meehelpt bij het beheer van het park en de dreven.

2002

Opening: 26-05-2002
Thema:

In 2002 vond de opening van de Dag van het Park plaats in de Brielmeersen in Deinze. Het thema is ‘Werken aan harmonisch openbaar Groen’. In het kader van de Internationale Boomplantdag op 21 maart 2002 konden steden en gemeenten plantgoed bestellen ter waarde van € 750 of € 375, afhankelijk van het ingediende project.

2001

Opening: 27-05-2001
Thema:

Het Molenvijverpark in Genk was op 27 mei centrale locatie op de Dag van het Park. Het thema ‘Parken…Verrassend veelzijdig! verwees naar het harmonische beheer van parken. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde begin 2001 namelijk een visie op voor het beheer van parken en openbaar groen: het Harmonisch Park- en Groenbeheer en -beleid, afgekort HPG. Deze visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen. Deze visie moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

Het Harmonisch Park en Groenbeheer werd in 2001 gepresenteerd op een druk bijgewoonde studiedag in Aalst.

2000

Opening: 28-05-2000
Thema:

De Dag van het Park opende op zondag 28 mei in het park Cerckel in Diest. De slogan voor deze feesteditie was ‘Trek je feestpark aan!’. Gaststad Diest spaarde dat jaar twee miljoen Belgische frank (€50.000) bij elkaar voor de renovatie van het park Cerckel in het kader van de nieuwe beheervisie ‘Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG)’ die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) opstelde voor het beheer van parken en openbaar groen.
Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen. Deze visie moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

1999

Opening: 30-05-1999
Thema:

Op zaterdag 29 mei 1999 rolden we de Groene Loper uit in het Astridpark in Ieper en die rolde op zondag 30 mei verder uit doorheen heel Vlaanderen. Het was een fantastische tweedaagse! Samen met de lokale bevolking organiseerde Ieper een week lang groene activiteiten en spaarde zo bijna twee miljoen Belgische frank (€50.000) bij elkaar. De Stad spendeerde de som aan de vergroening van een belangrijke doorgangsweg in de stad.

1998

Opening: 31-05-1998
Thema:

De aftrap van de Dag van het Park werd gegeven op zondag 24 mei in het kasteel van Schoten. Thema dat jaar was ‘Groene gemeenten? Groene steden? Natuurlijk!’. Twee mooie parken openden in 1998 de deuren: het park Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode en de prachtige Museumtuin in het kasteeldomein van Gaasbeek.

1997

Opening: 18-05-1997
Thema:

In 1997 barstten de feestelijkheden rond de Dag van het Park al een week op voorhand los in het Liedtspark in Oudenaarde. Een hele week lang zorgden tal van activiteiten in heel Vlaanderen ervoor dat iedereen goed opgewarmd was tegen de Dag van het Park. Deze week van feestelijkheden werd ‘Groeninstuif’ genoemd. De Groeninstuif startte met een internationale boomplantdag en eindigde op 25 mei 1997, Dag van het Park, met de opening van de ideeëntuinen in het Keunepark in Nieuwpoort.

1996

Opening: 26-05-1996
Thema:

In 1996 verklaarde de Vlaamse regering om dat jaar de leefbaarheid binnen de stedelijke gebieden te zullen verhogen en maakte van dit voornemen een prioriteit. Als thema en slogan voor de Dag van het Park werd daarom gekozen voor ‘Groen voor een leefbare stad’.

Groene ruimtes zijn belangrijk voor recreatie, maar ze geven ook een belangrijke zintuiglijke prikkel. Het is de ‘groenperceptie’ die zegt hoe groen we een omgeving ervaren.

Leefbaarheid blijft tot op vandaag een van de belangrijkste aandachtspunten van het Agentschap in de werking rond natuur en openbaar groen.  De publicatie ‘Investeer in groen, winst verzekerd’ geeft een overzicht van de meetbare positieve effecten van groen in de stad.

De opening van de Dag van het Park vond in 1996 plaats op het Rongesepleintje in Hasselt dat vroeger een braakliggend en gesloten terrein was in een binnengebied. Dankzij de actieve buurtwerking werd het park ontsloten en heringericht. Een BBQ in het pas aangelegde park was in 1996 de kers op de taart voor de buurt!

1995

Opening: 28-05-1995
Thema:

Het thema van de vijfde editie sloot maar wat graag aan bij de beslissing van de Raad van Europa om 1995 uit te roepen tot het Europees Jaar voor het Natuurbehoud. Met als titel ‘Het park, poort tot de natuur’ werd in 1995 de klemtoon gelegd op de educatieve en de ecologische functie van parken en de speciale plaats die parken innemen binnen de ‘groene ruimte’. De opening van de Dag van het Park vond plaats in de Koning Boudewijntuin van de Vlaamse Toontuinen in Hoegaarden.

1994

Opening: 29-05-1994
Thema:

In 1994 plaatsten we het belang van de sociale functie van parken in de kijker met de overkoepelende slogan ’Parken, een steeds ontmoeten’. Deze slogan werd dan uitgesplitst naar ‘Parken, een permanent ontmoeten’ en ‘Parken, een natuurlijke ontmoetingsplek in een stedelijke omgeving’.

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal ook alle volgende jaren aandacht blijven besteden aan het belang van groen en natuur voor een betere sociale cohesie  tussen inwoners van steden en gemeenten. In de publicatie ‘Investeer in groen, winst verzekerd’ (2012) besteedt het hoofdstuk ‘Groen brengt mensen samen’ ruime aandacht aan het feit dat openbare groene ruimtes aanzetten tot sociale interacties tussen mensen.

Ook in 1994 werd opnieuw een parkkrant uitgegeven met leuke zoekertjes voor de kinderen en een overzichtelijke programmabrochure. De opening van de Dag van het Park vond plaats in het Brouwerspark aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Menen.

1993

Opening: 30-05-1993
Thema:

De opening van de derde Dag van het Park vond plaats in het prachtige kasteel ‘Den Brandt’ in het Nachtegalenpark te Antwerpen. Omdat Antwerpen in 1993 de Culturele hoofdstad van Europa was, was het thema van de Dag van het Park Parken … Cultuur. Parken zijn immers de ideale omgeving om de schoonheid van woord, klank en beeld te ervaren in een rustige en groene omgeving.

Voor deze derde editie ontwikkelden we een Parkkrant met leuke doe-activiteiten voor kinderen.

Er werden in 1993 ook enkele nieuwe parken geopend  zoals het openbaar park ‘Ter Rijst’ in Pepingen, het Liedermeerspark in Merelbeke en het gemeentepark in Zwevegem.

1992

Opening: 31-05-1992
Thema:

De opening van de tweede Dag van het Park vond plaats in het Romain De Vidtspark in Sint-Niklaas. Dat de Dag van het Park een succes zou worden, was duidelijk: reeds 107 gemeenten in Vlaanderen zetten in 1992 hun park(en) in de kijker!

1991

Opening: 26-05-1991
Thema:

De allereerste Dag van het Park vond plaats in Destelbergen en werd georganiseerd door de voormalige dienst Groen van AMINAL (de vroegere Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer van de Vlaamse overheid) i.s.m. de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) en alle deelnemende gemeenten en provincies. 

Tijdens deze eerste editie werd de definitie van ‘openbare parken’ als volgt bepaald: een openbaar park is een publiek toegankelijk park dat recreatieve, sociale, maatschappelijke, pedagogische, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, stedenbouwkundige, historische, psychologische of hygiënische functies heeft of kan hebben. Het zijn de parken die op tuinarchitectonische wijze zijn aangelegd, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek en die doorgaans in het centrum van de gemeente zijn gelegen en zodoende vrij gemakkelijk te bereiken zijn.