Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. De opruim van het zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen afval per jaar.

  • De steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid op hun grondgebied.
  • Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert de wegbermen langs de gewestwegen en autosnelwegen in Vlaanderen.


Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

De overheid probeert op verschillende manieren het zwerfvuil te verminderen. Bijvoorbeeld door de omgeving goed in te richten. Een aantrekkelijke buurt dwingt respect af. Maar vaak is dat niet genoeg om zwerfvuil tegen te gaan.

  • Op de website mooimakers.be vind je onder meer campagne-informatie, promotiemateriaal en lespakketten.
  • Gemeenschapswachten kunnen iemand aanspreken die iets op de grond gooit. Maar ook een straatverantwoordelijke die regelmatig zwerfvuil opruimt, kan voor sociale controle zorgen. Ook boetes zijn natuurlijk mogelijk.
  • Buurtbewoners die mee zorg dragen voor hun buurt, kunnen ondersteuning krijgen. Organiseer je een opruimactie? Houd je een plek of een traject proper, alleen of met een groep? Voeg jouw actie toe op de online actiekaart. Jouw naam verschijnt dan bij de zone die je opruimt. Wie online zo een plek ‘claimt’, krijgt automatisch informatie over mogelijke ondersteuning van de gemeente, stad of intercommunale. Veel gemeenten zorgen voor zakken, handschoenen of grijpstokken of de ophaling van het verzamelde afval.


Sluikstort

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

  • op plaatsen waar het niet mag
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten
  • en/of in de verkeerde bakken of containers.

Sluikstort kun je melden aan de gemeente of stad waar het probleem zich voordoet. Vaak kan dat met een digitaal meldingsformulier. Je vindt dat op de website van de gemeente of van de afval-intercommunale.