De Oosthoekduinen zijn een 38 hectare groot duin- en bosgebied waar droge mosduinen en duingraslanden de toon zetten. Zangvogels zorgen voor mooie intermezzo’s en amfibieën als de Europees beschermde kamsalamander vinden een veilig onderkomen in de poelen. Aansluitend op dit gebied ligt Duinzoom Oosthoek, waar polders en duinen in elkaar overgaan en waar talrijke bloemen de graslanden sieren.

Waar

Olmendreef 2, 8660 De Panne 51.0914085 - 2.5987405
Contact
Links