25 jaar Landinrichting in de Westhoek

© VLM
25 jaar lang was de noordelijke Westhoek het werkterrein waar de Vlaamse Landmaatschappij aan landinrichting deed. Samen met een bonte verzameling aan partners werd geïnvesteerd in de open ruimte van dit bijzondere stukje West-Vlaanderen.
Het landinrichtingsproject ontstond begin de jaren ’90 vanuit de noodzaak om anders om te gaan met de open ruimte: planmatiger en meer geïntegreerd dan voorheen. Via het instrument landinrichting was het de bedoeling om de natuur en het landschap te versterken, natuur en landbouw samen te brengen, en wandel-, fiets- en ruiterpaden aan te leggen om de Westhoek open te stellen voor recreatie en toerisme. En dat alles met en voor de mensen die in de Westhoek werken en leven.
Niet alleen landinrichting, maar ook ruilverkavelings- en natuurinrichtingsprojecten, het werk van de Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen, de Regionale Landschappen en andere overheden en organisaties hebben de Westhoek getransformeerd van een eerder achtergesteld landbouwgebied tot een wervelende plattelandsregio.
Deze fototentoonstelling toont een selectie van 25 plekjes waar we in die 25 jaar een bijzondere band mee kregen. Soms omdat ze symbool staan voor het doel dat we voor ogen hadden, vaak omdat we ze heringericht hebben, en altijd omdat ze voor ons de charme van de Westhoek in beeld brengen.

Bron: UiTinVlaanderen.be