Fluistervaren en broekwandelen

In de periode tussen 15 juni en 15 september is er elke woensdag om 14u30 en elke vrijdag om 18u een  vaartocht met een fluisterboot op de Blankaartvijver met aansluitend een wandeling in het natuurgebied. De hele activiteit wordt begeleid door een ervaren natuurgids.

WEGENS DE LAGE WATERSTAND KAN DEZE ACTIVITEIT VOORLOPIG NIET DOORGAAN.

NEEM CONTACT OP via 051 545 948 VOOR VERDERE INFO.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk wegens het beperkt aantal plaatsen op de boot. Er kunnen maximaal 50 personen per activiteit deelnemen. Inschrijven kan enkel telefonisch op het nr.: 051/545948 elke dag tussen 13u30 en 17u30.

Leden natuurpunt: gratis
Niet-leden: 3,5 €/per persoon met een maximum van 7€ per gezin.                                   De betaling gebeurt ter plaatse.

De Blankaart is het ideale broed- en verblijfsgebied van diverse steltlopers (ruiters, scholekster, steltkluut, oeverloper, reigers, lepelaar,...) , van de bruine kiekendief, de roerdomp en verschillende kleine zangvogels, die rietland als hun uitverkoren terrein beschouwen.