Jaarlijkse Algemene Vergadering Natuurpunt Rode / Linkebeek

© Natuurpunt

Alle sympathisanten, leden en niet-leden van Natuurpunt Sint-Genesius-Rode en Linkebeek zijn welkom in de Boesdaalhoeve voor de jaarlijkse algemene vergadering 2022.

Kort overzicht werking 2021 en planning 2022. Verder een financieel overzicht.

Pauze met een drankje aangeboden door Natuurpunt.

Voordracht "Klunskes en Kwakbollen" door Johan Auwerx, deskundige / coördenator kweek aquatische soorten bij het INBO te Linkebeek.

De gewone pad ( Bufo bufo) kennen we allemaal, al zeggen sommigen er ook gewoon kikker tegen. Maar er zijn nog andere soorten padden en die doen het alles behalve goed. De toestand van de vroedmeesterpad, lokaal ook wel klunkske genoemd, is zelfs zo slecht dat het Agentschap Natuur en Bos er een soortbeschermingsplan voor ontwikkelde. Een onderdeel van dat programma bestaat uit het opzetten van een speciaal kweekprogramma voor deze bedreigde amfibiesoort. Johan Auwerx van het INBO geeft een inzicht en toelichting bij de
activiteiten op de kwekerij te Linkebeek.

Maar wat zijn kwakbollen nu? Dat is ook een soort pad. Maar is het een amfibie?

Bron: UiTinVlaanderen.be