Parkgids

Elk weekend het jaarrond, telkens van 10.30 tot 16.30 uur staat er een parkgids paraat in het Zwin Natuur Park om alle bezoekers meer informatie te geven over een bepaald actueel of seizoensgebonden thema. Volgende thema’s komen bv. aan bod: winterbloeiers, ooievaars, Zwinuitbreiding, vogeltrek, bijen, leren vogels kijken,…. Op de site van het Zwin Natuur Park worden de thema’s telkens a...