Plantenwandeling Scherpenberg

Bezoek aan dotterbloemgrasland, schraal grasland, oude en nieuwe houtkanten, houtkantbeek, oud bos en poelen.