Wandeling doorheen Walenhoek (5 km)

In het natuurgebied Walenhoek kan je genieten van een gevarieerd landschap. In de grote vijvers, poelen, rietkragen en struwelen huizen meer dan 160 vogelsoorten. Het bos gedeelte, begraasd door Galloway-runderen, herbergt zeldzame zwammen en mossen. Een gebied dat je met een wauw gevoel laat genieten van haar rijkdom; waar je uren op één van de talloze banken kan luisteren naar de klanken van de stilte; waar elk tijdstip van de dag zijn eigen geur heeft.

Graag vooraf inschrijven via onze website

Afstand : 5 km
Reliëf : Vlak
Moeilijkheidsgraad : Gemakkelijk voor beginnende stapper
Vertrekpunt : Station NMBS Niel, Stationsstraat 143, 2845 Niel (Parkeren kan op de parking van Sporthal “August Wyn”, Landbouwstraat 148, 2845 Niel)
Begeleider : Mich Parduyns (0497/07.07.48) – michele@effenweg.be


Walenhoek ontstond uit voormalige kleiputten, ontgonnen voor de productie van baksteen. Door de industrialisering ging deze nijverheid in de jaren ’70 teloor. Nadat de kleiontginning was gestopt, ontwikkelde zich spontaan een waardevolle brok natuur. Sinds 1978 is Walenhoek eigendom van de Vlaamse overheid en wordt het gebied gedeeltelijk door natuurpunt beheerd. Sindsdien is er een verscheidenheid aan biotopen ontstaan.

De naam Walenhoek verwijst naar de inmiddels verdwenen hoeve ‘Waelenhoef’, waar in de 16de eeuw Waalse huurlingen woonden die de Spaanse koning Philips II dienden.

Onze wandeling vertrekt aan het NMBS station te Niel. Langs het parallelle fietspad, volgen we eventjes de sporen tot we het gebied bereiken. We betreden het langs de ingang aan de Landbouwstraat, het noordoostelijk gedeelte van Walenhoek. Daar bevinden zich een twintigtal vijvers van uiteenlopende grootte en diepte, van elkaar gescheiden door smalle paden.

“In de vijvers groeien er planten als veenwortel, schedefonteinkruid, gele plomp en kikkerbeet. Langs de oevers vind je grote lisdodde en rietbegroeiingen met plaatselijk wolfspoot, grote wederik en gele lis. Meer dan 160 vogelsoorten broeden er of zoeken er voedsel. Heel wat trekvogels vinden er een geliefkoosde overwinteringsplek. Ook amfibieën, reptielen, libellen en juffers komen hier aan hun trekken.” (website ANB)

Blauwe reiger, nachtreiger, fuut, knobbelzwaan, aalscholver, blauwborst, kuifeend, meerkoet, waterhoentje, kleine karekiet brengen een samenspel van gezang, gekwetter, gefluit, getokkel…. een lust voor het oor.

Het bosgedeelte laten we nog een tijdje links van ons. We vervolgen onze weg tussen de vijvers en plassen, rietkragen en struwelen. De paden zijn meestal goed begaanbaar ook in de nattere periodes van het jaar. In het zuidelijk gedeelte van Walenhoek bevindt zich een 30 hectare groot ongekuist boscomplex waar Galloways ingezet worden voor het graasbeheer. De dieren trekken rond en voegen een extra dimensie toe aan de natuur. Doordat ze niet overal even vaak komen en niet alles even graag lusten wordt er een gevarieerd gebied gecreëerd. Tussen de broekbossen liggen enkele hooilandjes en ruigtes. In de kleiputten werden populieren, zomereik en gemengd loofhout aangeplant. Mossen, zwammen en korstmossen groeien er weelderig en geven de ongekuiste bossen een feeërieke sfeer. We verlaten het bossig gebied en begeven ons opnieuw langs de vijvers en plassen richting uitgang.

Honden zijn toegelaten op voorwaarde dat deze ten allen tijde aangelijnd blijven en geen last veroorzaken bij andere deelnemers.

Achteraf is er, voor wie dat wenst, nog de mogelijkheid om wat na te kaarten in het café van de Sporthal “August Wyn” (op 100 m van het station)

Onze wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen, al zijn ze in de eerste plaats gericht op mensen met (chronische) pijn, chronisch zieken en mensen die even minder goed in hun vel zitten (burn-out, depressie, stress,…). Maar ook al wie behoefte heeft aan wat buitenlucht, een babbel of gewoon eens lekker wil gaan wandelen door een mooie brok natuur is meer dan welkom.Graag vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van 2 euro, hiermee worden de verzekering- en werkingskosten gedekt.Lees hier meer over het lidmaatschap bij Effen Weg

Wenst u nog meer info? Aarzel niet en mail ons op info@effenweg.be of contacteer rechtstreeks de begeleidster via michele@effenweg.be of 0497 07 07 48
Openbaar vervoer

Het NMBS station Niel ligt op de treinlijn Essen – Puurs.

De bushalte aan het station wordt bediend door de lijn:

295: Antwerpen – Niel – Reet – Boom
Bekijk de routeplanner van De Lijn voor gedetailleerde dienstregelingen.

Carpoolen
Geen goede verbinding met het openbaar vervoer? Rij je alleen in de wagen naar het vertrekpunt? Bekijk dan zeker even onze Facebookgroep ‘Carpoolers van Effen Weg’, waar vraag en aanbod kan gedeeld worden. Zo helpen we elkaar én het milieu!

Bron: UiTinVlaanderen.be