Wildeganzendagen in de Oostkustpolders

60 jaar geleden ontdekten Eckhart Kuijken en Guido Burggraeve voor het eerst de
overwintering van wilde ganzen in de Damse Polders. Dit was de start van één
van de langstlopende veld-ornithologische onderzoeken in ons land.

Bijzonder interessante gegevens werden verzameld voor thesissen aan de universiteit en
gepresenteerd in publicaties, op conferenties en studiedagen allerhande. Vooral door
het succesvol inschakelen van een schare deskundige vrijwilligers worden al jarenlang
maandelijks tellingen voor de Oostkustpolders gerealiseerd, gecoördineerd door Eckhart en Christine.

Deze resultaten betekenden een vaste bijdrage voor de watervogeldatabank van INBO en
Wetlands International (Wageningen). De gegevens over aantallen, verspreiding en habitatgebruik van Arctische ganzen lagen mee aan de basis voor het behoud van de waardevolle poldergraslanden.

 

8 december:

studienamidddag over een langlopend ganzenonderzoek in het zwin:
Het langlopend ganzenonderzoek van Eckhart Kuijken wordt gesitueerd in een ruimer Europees kader. Hierbij wordt de aandacht toegespitst op het belang ervan voor de wetenschap, het natuurbehoud en de natuurbewustwording van een groeiend publiek. Passende illustraties ondersteunen de uiteenzetting.
Vooraf inschrijven is verplicht en de kost is 5 euro en 3 voor jongeren/studenten! Schrijf je snel in, het aantal plaatsen is beperkt!

9 december:

observatie-excursies in de kustpolders
Er zijn meerdere observatie-excursies vanaf 14 uur onder leiding van ervaren gidsen. Meer details over het programma worden later bekend gemaakt.