Exoten

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Sinds 1 januari 2015 was het gebruik van pesticiden op openbare domeinen verboden. Er golden enkele generieke afwijkingen onder specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld voor bestrijding van Amerikaanse vogelkers met glyfosaat als dat was opgenomen in een goedgekeurd beheerplan. Sinds 1 januari 2018 komt slechts 1 groep plantensoorten meer voor op de generieke lijst, nl. Japanse en andere duizendknopen, maar gelden heel strikte randvoorwaarden bij de bestrijding (zie deze link). Sinds 19 juli 2017 gold er bovendien een verbod op gebruik van glyfosaat door particulieren. Ook in de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer werd opgenomen dat het gebruik van welke pesticiden dan ook niet is toegestaan. Tot slot had het ANB al eerder beslist vanwege het voorzorgsbeginsel om het gebruik van glyfosaat volledig af te bouwen.

Sinds 1 januari 2018 gebruikt ANB dus geen pesticiden meer voor het bestrijden van invasieve exoten. Enkel de de pleksgewijze aanpak van Japanse duizendknoop (afwijking via procedure 1) kan nog in heel uitzonderlijke gevallen (indien andere methoden op die plek niet haalbaar zijn) via stengelinjectie en alleen als dat gebeurt door professionelen met een fytolicentie.