Natuurbeheerplan Duinbossen De Haan

Natuurbeheerplan Duinbossen De Haan

Naam

Duinbossen De Haan

Dossier

Nieuw natuurbeheerplan

Type

Type twee, drie en vier

Periode openbaar onderzoek

Van 15/10/2020 tot en met 15/11/2020

Indiener natuurbeheerplan

Evy Dewulf

Gemeente(s)

De Haan

Het dossier op papier inkijken

Agentschap voor Natuur en bos - VAC West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 - 8200 Brugge
Na afspraak op: aves.wvl.anb@vlaanderen.be

Het dossier digitaal inkijken

Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan

Evy Dewulf, Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge;
E-mail: kustwesthoek.anb@vlaanderen.be

 

Infowandeling

Er wordt een wandeling voorzien door het plangebied, waarbij de visie en belangrijkste beheermaatregelen zullen worden toegelicht. Deze gaat door op zaterdag 31 oktober om 14u, afspraak aan de grote parking van de Zwarte Kiezel t.h.v. de Nieuwe Rijksweg, 8420 De Haan. Graag inschrijven voor deze wandeling door te mailen naar kustwesthoek.anb@vlaanderen.be met vermelding van het aantal personen.