Natuurbeheerplan Hoge Dijken

Natuurbeheerplan Hoge Dijken

Naam Hoge Dijken
Dossier Nieuw natuurbeheerplan
Type Type vier
Periode openbaar onderzoek Van 15/10/2020 tot en met 15/11/2020
Indiener natuurbeheerplan Evy Dewulf
Gemeente(s)  Jabbeke en Oudenburg
Het dossier op papier inkijken Agentschap voor Natuur en bos - VAC West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 - 8200 Brugge
Na afspraak op: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
Het dossier digitaal inkijken
Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan Evy Dewulf, Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge;
E-mail: kustwesthoek.anb@vlaanderen.be

Infowandeling

Er wordt een wandeling voorzien door het plangebied, waarbij de visie en belangrijkste beheermaatregelen zullen worden toegelicht. Deze gaat door op zondag 1 november 2020 om 14u, afspraak aan de parking van de Grote Zaagbek (kant Korte Vijfwegstraat). Graag inschrijven voor deze wandeling door te mailen naar kustwesthoek.anb@vlaanderen.be met vermelding van het aantal personen.