Historisch permanente graslanden (HPG)

Historisch permanente graslanden (HPG)

Op 27 november 2015 heeft de Vlaamse Regering de kaart van de historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders definitief goedgekeurd.
Tot voor kort werd voor de ligging van de HPG verwezen naar de BWK (biologische waarderingskaart) en bijhorende specifieke codes (zie Bijlage IV vegetatiebesluit[1]). De BWK liet ruimte voor interpretatie. Met deze beslissing van de Vlaamse Regering wordt voor de landbouwstreek de Polders de ligging van de historisch permanente graslanden definitief en eenduidig vastgelegd.

Download de kaarten:

Opgelet: deze pdf's zijn redelijk zwaar. Lukt het niet om ze te openen? Sla ze dan eerst op op je bureaublad (klik met je rechtermuisknop op de pdf-link, selecteer 'opslaan als' en kies je bureaublad). Open de pdf's dan vandaaruit.