VEN / IVON

Woon- of bedrijfsperceel

Een woonperceel is eenvoudigweg een woning met de omringende tuin.

Een bedrijfsperceel bestaat uit de terreinen die behoren bij de bedrijfsgebouwen en daarmee een ononderbroken ruimtelijk geheel vormen (alles binnen een straal van 50m rond de vergunde bedrijfsgebouwen). Dit omvat de gebouwen met de bedrijfsactiviteiten, de bijhorende loodsen en opslagruimten en de parkeerruimten. Graasweides, akkers, ontginningen, schuilhokken en dergelijke horen daar niet bij.

Wat vergunde, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen en bedrijven zijn, wordt bepaald door de regels van de ruimtelijke ordening. Meer informatie op de website ruimtelijke ordening.