VEN / IVON

Situering

Het VEN is een verzameling van waardevolle en gevoelige groene gebieden. Wens je precies te weten waar de aangeduide gebieden liggen, dan kun je de kaarten raadplegen via het geoloket. Je kunt de definitieve kaarten ook bekijken op het gemeentehuis van de gemeente waar een VEN-gebied ligt of bij de betrokken provincie.

Meer informatie over de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen aangaande het VEN vind je hier.

Je kunt het GIS-bestand van de afbakening verkrijgen bij het AGIV, via de GIRAF-module.