Bedrijfsterreinen in Lommel

Bedrijfsterreinen in Lommel

Lommel heeft in de rand van haar stadskern enkele grote bedrijventerreinen. De laatste jaren werd duidelijk dat het groen binnen die terreinen, gelegen tussen bos- en heidegebieden, ook een belangrijke natuurwaarde vertegenwoordigt. Met het project ‘Lommelse ondernemingen geven kleur aan de stad’ wordt duurzame groeninrichting uitgewerkt voor de industrie van Lommel.

De bedrijfsterreinen van Lommel zijn van euregionaal economisch belang en vertegenwoordigen binnen Noord-Limburg een fundamentele bron van tewerkstelling. Stad Lommel besteedt al lange tijd aandacht aan een duurzame ruimtelijke inpassing van deze bedrijvigheid en investeert bewust in het aantrekken van milieuvriendelijke technologieën en bedrijven. De Lommelse Ondernemersclub vzw (LOC) heeft, in samenspraak met de stad, een projectcoördinator aangesteld om het bedrijfsgroen te herbekijken en een groeninfrastructuur uit te werken voor het hele industriegebied. Uniek in dit groenverhaal is dan ook dat de ondernemers zelf de initiatiefnemers zijn.

“De groenoppervlakte van onze industriegebieden overtreft ruim die van het gemiddelde natuurreservaat in Vlaanderen. Daarom moeten we verantwoordelijkheid dragen voor deze ruimte”

De aanwezige en toekomstige bedrijven op de terreinen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het groenproject. Ze krijgen een groenplan en een plantenpakket aangeboden. Door een ecologische inrichting en een natuurgericht beheer bekomen de bedrijven een beheerrationalisatie en kostenbesparing van het bedrijfsgroen. Bovendien leveren zij een bijdrage aan het behoud en de versterking van streekeigen natuur. Het aangeboden plantenpakket houdt rekening met de zeer schrale zandbodem, droogteresistentie, windgevoeligheid, weerbaarheid tegen knaagdieren en een hoog nectargehalte voor vlinders en andere insecten. Het bevat zoveel mogelijk streekeigen soorten 

“De kleurrijke, vaak zeldzame, dagvlinders van Lommel zoals de heivlinder, kommavlinder en veldparelmoervlinder zijn de ambassadeurs van het project”

Maar de doelstelling van het project eindigt niet bij de industriegebieden. De partners willen ook bijdragen aan een stedelijk ‘vlindernetwerk’, samen met de inwoners van Lommel. Zo ontstaat binnen het ruimere kader een groen en natuurrijk Lommel dat vanuit de stadskern, via de bedrijventerreinen doorloopt tot de grote natuur in het buitengebied.

IDENTIKIT

 • SOORT BUURTNATUUR Bedrijventerrein 
 • TOEGEPASTE KENNIS Stedelijk Groenplan - Voordelen van groen - Kruidachtigen
 • LINKS Bosland - LOC De Vlinder
 • LOCATIE Kristalpark, Balendijk en Maatheide, Balendijk, Lommel
 • OPPERVLAKTE Meer dan 1000 ha
 • OPDRACHTGEVER Lommelse Ondernemersclub vzw
 • ONTWERPER Valérie Persoons
 • PARTNERS Stad Lommel - Agentschap voor Natuur en Bos
 • REALISATIEPERIODE februari 2014 – augustus 2015
 • BUDGET 123.140,50 euro (excl. btw)
 • SUBSIDIES 127.500 euro (incl. btw)
 • CONTACTGEGEVENS Valérie Persoons - 0491 27 91 30