Begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas

Begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas lanceerde in 2011 een ‘groene manier van begraven’. In het voorjaar 2012 werd op begraafplaats Heimolen een bomenbegraafplaats (gedenkbos) aangelegd. De as van overledenen wordt er tussen de bomen begraven in een biologisch afbreekbare urne.

In Engeland, Duitsland, Zwitserland, Nederland en Scandinavië bestaan begraafbossen al langer. Het zijn groene zones met bomen waarin, na crematie, ecologisch verantwoorde urnen of kisten worden begraven. Dat gebeurt zowel onder bestaande bomen als samen met een nieuwe boom. In plaats van een grafsteen kunnen alleen natuurlijke materialen worden gebruikt: boomschijven, takken, (inheemse) beplanting… Kenmerkend voor een natuurbegraafplaats is ook dat de afzonderlijke graven niet herkenbaar zijn, maar opgaan in het grote geheel.

Primeur!

Sint-Niklaas volgt die buitenlandse voorbeelden. Aan de voorkant van het crematorium werd een gedenkbos aangelegd waar de overledenen hun laatste rustplaats vinden na de crematie. Het ecologische aspect staat voorop: er worden geen grafstenen, monumenten, vazen of kisten gebruikt die het milieu belasten. Doorheen een groot deel van het bos werden wandelpaden aangelegd. Die leiden naar een open, centrale plek die als asweide wordt gebruikt: de intieme afscheidsplaats. Om het neutrale karakter van het bos te behouden is er in het bos geen plaats voor herkenningstekens of gedenkplaatjes. Op een infozuil aan de rand van het park wordt aangegeven wie waar begraven is.

7.250 bomen

Leerlingen van de Land- en tuinbouwschool en de stedelijke groendienst zorgden voor de aanleg: 7.250 bomen werden geplant. Niet aan elke boom worden overledenen begraven: dat kan alleen in een zone van tien meter breed doorheen het bosgebied van 24.500 vierkante meter. Daar staan 200 grote lindebomen. In het begin worden er vier overledenen per boom begraven. Na tien jaar zijn dat er zes. De wandelpaden, rustpunten en plaatsen met bloemen en grassen stralen sereniteit en ecologie uit. Sint-Niklaas veranderde het beeld van de klassieke begraafplaats in steen naar een laatste rustplaats in het groen.

“We hebben al een geboorte- en een speelbos in Sint-Niklaas. Het is logisch dat we nu ook een begraafbos aanleggen” Wouter Van Bellingen, schepen van begraafplaatsen 

Begraafplaats Heimolen is ook op andere vlakken een groene pionier. Een urne kan er sinds enkele jaren worden bijgezet in een urnenheuvel. Die heuvel is knap qua begroeiing en opbouw, en zorgt voor een natuurlijke laatste rustplaats. Ook de parking en de omgeving van het rouwcentrum kregen een groene uitstraling. De begraafplaats werd op die manier een volwaardige groene ruimte binnen de gemeente: hopelijk volgen meer gemeenten in Vlaanderen.

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Begraafplaats 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Toegankelijke paden 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Struiken - Grasland - Kruidachtigen - Paden & Verhardingen
  • LOCATIE Heimolen, Waasmunstersesteenweg, Sint-Niklaas
  • OPPERVLAKTE 2,5 ha
  • REALISATIEPERIODE 2012
  • BUDGET De kost voor de aanleg van het bos bedroeg 23.183 euro. Voor de aanleg van de gedenkzone wordt 50.000 euro voorzien. Totale kost is dus 73.183 euro.
  • SUBSIDIES 10.000 euro
  • CONTACTGEGEVENS Carla Rogiers - 03/778 10 00