Urnenbos in Oekene (Roeselare)

Urnenbos in Oekene (Roeselare)

In de deelgemeente Oekene werd zo’n 15 jaar geleden bij de uitbreiding van de begraafplaats een aantal restgronden ingericht als wandelgebied. Deze zone leent zich uitstekend voor de inrichting van een urnenbos.

Een urnenbos is een alternatief voor het urnenveld, columbarium of de strooiweide. Men kiest ervoor om na zijn dood bij te dragen tot het ontwikkelen en beheren van een groenere leefbare omgeving. Dit in tegenstelling tot de traditionele grafkeuzes.

De urnen moeten uit organische materialen vervaardigd zijn en biologisch afbreekbaar zijn. Als er een concessie wordt genomen, wordt de plaats van begraven bepaald in overleg met de aanvrager. Als grafaanduiding kan dan enkel een door de stadsdiensten aangebrachte zwerfsteen gebruikt worden. Een gewone plaats zonder concessie krijgt een anonieme plaats en geen grafaanduiding. Aan de inkom wordt een gedenkplaat voorzien, waar na iedere bijzetting de gegevens van de overledene kunnen worden aangebracht. De toegankelijkheid werd verbeterd door de paden uit te vlakken en met regelmaat te maaien. Het vlonderpad dat het urnenbos doorkruist, werd volledig heraangelegd. In het middenplein werden door middel van boomplanken zitplaatsen voor ongeveer 60 personen voorzien. Deze afscheidsruimte kan gebruikt worden voor de uitvaart zelf of voor een moment van bezinning.

Het urnenbos wordt een keuzemogelijkheid voor alle inwoners van Roeselare, Beveren, Rumbeke of Oekene. Ook niet-inwoners kunnen bijgezet worden, al zal de concessieprijs dan hoger zijn. Om in te spelen op de verschillende behoeften wordt gestreefd naar een duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling. Daarom wordt groot belang gehecht aan de betrokkenheid van de nabestaanden, buurtbewoners en de begrafenisondernemers om zo het beheer af te stemmen op de meerdere functies. 

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Begraafplaats 
  • LOCATIE Burgemeestersstraat 13, Roeselare
  • CONTACTGEGEVENS Buyse Griet/Vercruyyse Wim - Reductieambtenaar/Begraafplaatsbeheerder - 051 22 72 11 - wvercruysse@roeselare.be - www.roeselare.be