Buurtpark Antverpia in Brasschaat

Buurtpark Antverpia in Brasschaat

Met meer dan 500 hectare park- en natuurdomeinen is Brasschaat de groene parel van de Antwerpse noordrand. Op een beperkte oppervlakte creëerde de gemeente een waardevol groengebied binnen het stedelijke weefsel: maak kennis met buurtpark Antverpia.

Rond 1900 verrees in de Brasschaatse buitenwijk Sint-Mariaburg een bankgebouw van de bank- en verzekeringsmaatschappij Antverpia. Samen met de nabije tram- en treinverbindingen gaf het een impuls aan de ontwikkeling van de wijk. In de jaren 1990 raakte het gebouw in onbruik, in 1999 werd het geklasseerd. De gemeente kocht het aan, renoveerde het en bracht er diverse centra in onder.

Welkom in de 19de eeuw

De tuin rond het bankgebouw bezat nog maar weinig natuurwaarde. Enkel de waardevolle boord met oude beuken eromheen werd bewaard, als een vleugje geschiedenis. De onmiddellijke omgeving van het voormalige bankgebouw heeft immers een sterk historisch-landschappelijk karakter. Samen met de wegen rond het gebouw versterken de monumentale beuken het beeld van het negentiende-eeuwse domein.

Sobere planten

De nieuwe aanpak is sober. Beukenhagen vormen het leidend element; ze worden afgewisseld met siergrassen en kortgemaaid loopgras, waarin enkele appelbomen staan. De diversiteit in structuren zorgt ervoor dat het buurtpark een aaneenschakeling is van vlakvormige, lijnvormige en puntvormige terreinelementen die samen een eenheid vormen. De plantenkeuze is vooral gericht op inheemse, sterke plantensoorten die standplaatsgeschikt zijn.

Klim 'ns op een bol

Dé troef van het groengebied is dat jong en oud binnen de gemeente kan genieten van een stukje natuur. De inbreng van recreatieve elementen beperkt zich tot een basketbalveldje en enkele originele klimbollen in inox die uit het landschap rijzen, in een afgescheiden zit- en speelzone. Het accent ligt niettemin op ontmoetingen: de tuin is vooral een buurtpark met zitbanken en enkele petanqueveldjes. Een restant van een oude gastank fungeert als zitplek.

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen - Creatieve Objecten - Straten & Pleinen - Gebouw 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Wandelen - Spelen - Hondenzone 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Struiken - Kruidachtigen - Water - Recreatieve Infrastucturen - Stedelijk Groenplan - Voordelen van groen
  • LOCATIE Buurtpark Antverpia, Sint-Mariaburg, Brasschaat
  • OPPERVLAKTE 9.882 m2
  • REALISATIEPERIODE 2005-2006
  • BUDGET 310.000 euro
  • SUBSIDIES 110.161 euro (projectsubsidie)
  • CONTACTGEGEVENS Jan Moereels - 03/650 02 67 - jan.moereels@brasschaat.be - www.brasschaat.be