De Groene Long van Kuurne

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

De Groene Long van Kuurne

Open ruimte is enorm belangrijk voor de leefbaarheid van gemeentes of steden. De Gemeente Kuurne was zich hiervan bewust en besloot alle percelen van een woonuitbreidingsgebied aan te kopen en om te vormen tot een groenzone. Daarmee gaven ze een voorbeeld van hoe natuur een plaats kan hebben in het centrum van een dichtbebouwde gemeente.

Gemeentelijk groen - openbaar en privaat - heeft een belangrijke functie. Kuurne doet daarom inspanningen om kwalitatieve groene gebieden te creëren, te behouden en te beschermen. In die gebieden streeft ze naar een evenwicht tussen natuur, recreatie, landbouw en toerisme. Op die manier ontstaat een aantrekkelijk en gevarieerd geheel waarin iedereen zijn gading kan vinden. Door de verschillende gebieden op te nemen in een groene structuur, ontstaat bovendien een sterker geheel met een recreatieve meerwaarde.

Ezels en schapen

De aanleg van het park werd in 1992 aangevat met de aanplanting van een bos (ongeveer 1 ha). In 1997 en 1998 werd het terrein verder ingericht met een hoogstamfruitboomgaard, een vleermuizenkelder, een eikendreef, knotwilgenrijen, waardevolle hoogstambomen, houtkanten, diverse water- en moeraspartijen (met vlonderpaden en andere bruggetjes), een ijsvogelwand, rietpartijen, een holle weg… De randen van de wandelpaden werden bij de aanleg eenmalig ingezaaid met veldbloemen en er is ook een akker met verschillende graangewassen, vlas, aardappelen en akkerkruiden. De weide wordt begraasd door ezels en in de boomgaard grazen ’s zomers schapen. In de natuurzone kwam een observatiehut.

Betrokken buurt

Het domein wordt omringd door bebouwing. Er is bewust gekozen voor veel toegangen, waardoor de buurt makkelijk in en uit kan lopen. Veel mensen gebruiken het park als verbinding met de verschillende delen van de wijk of als doorsteek naar het centrum. Er is een uitgebreid padennetwerk van halfverharde en onverharde paden, die regelmatig worden gemaaid. Waar nodig liggen knuppelpaden en brugjes. De buurt voelt zich betrokken bij het domein: het park is van alle bewoners. Tijdens de Dag van het Park is er in het park zelfs een buurtreceptie. Ook andere doelgroepen en minder mobiele mensen zijn welkom: bij de heraanleg van de vlonderpaden werd met hun noden rekening gehouden.

Natuureducatie

Fietsen mag niet in het park. Ook andere vormen van actieve recreatie zijn niet toegestaan: de oppervlakte van het park is daarvoor te beperkt. Toch is er een speelzone met enkele hutjes in snoeiafvalmateriaal, houten evenwichtsbalken over een smal watergedeelte en een klein speelbosje. In 2001 werd het natuureducatief centrum ‘Het Slot’ geopend voor natuurlessen of -tentoonstellingen. Het originele gebouw werd op ecologisch verantwoorde wijze opgetrokken met duurzame bouwmaterialen.

“Het is een coole plek. Bij warm weer is het hier volop ambiance. Veel andere plaatsen om rond te hangen zijn er niet in Kuurne. Een gouden tip: het plateau boven op de speelheuvel is net iets lager dan de rand. Als je daar gaat liggen, kan niemand je zien…” Tine (19 jaar)

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Spelen - Toegankelijke paden 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Grasland - Kruidachtigen - Paden & Verhardingen - Recreatieve Infrastucturen - Stedelijk Groenplan - Voordelen van groen - Water - Struiken
  • LOCATIE De Groene Long, Oudstrijderslaan, 8520 Kuurne
  • OPPERVLAKTE 7 ha 12 a
  • CONTACTGEGEVENS Danny Depypere, 056-440.205