Hof ten Hemelrijk in Opwijk

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Hof ten Hemelrijk in Opwijk

Met de herinrichting van het Hof ten Hemelrijk werd het vernieuwde parkgebied een groene aantrekkingspool in het centrum van Opwijk.

Hof Ten Hemelrijk bestond oorspronkelijk uit een herenwoning, een grote schuur, stallingen, een open mestvaalt, een hoogstamfruitboomgaard en heel veel grasland. De gemeente kocht in 1977 de site van de familie Vereertbrugghen en legde het terrein aan als park. Het was een klassiek, weinig inspirerend park met monotone grasvelden en speeltuigen. Het park verkommerde. Dertien jaar later stelde de milieudienst voor om het terrein meer ecologisch te beheren. Et voilà, le nouveau Hof ten Hemelrijk est arrivé.

Welkom in het amfitheater

Het hoevencomplex werd omgevormd tot een gemeenschapscentrum met cafetaria, de terreinen errond werden een recreatief wijkpark met ecologische waarde. De Asbeek werd in ere hersteld: ze kreeg zachthellende oevers die de vegetatie stimuleren. Centraal in het park kwam er een grasveld met enkele zitplaatsen en speelelementen. Een poel met rietbeplanting en vlonderpad vormt een ideale speelplek. Ook een aarden amfitheater, een verhard skate- en sportveldje, een hoogstamboomgaard en een speeltuin maken deel uit van het domein.

“Jaloers is een vies woord. Maar ik vind het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk in Opwijk wel een prachtig project. Wij hebben dat niet” Eddie De Block, burgemeester van buurgemeente Merchtem, in het Laatste Nieuws 

Door zijn centrale ligging vormt het park een verbinding tussen de oude dorpskom en de wijken eromheen. Ook jeugdcentrum Nijdrop kreeg een nieuw onderkomen aan het park, naast het gemeenschapscentrum. Alle omwonenden hebben via charmante kronkelpaadjes en sluizen directe toegang tot het park, sommigen via een achterpoortje in de tuin. De paden fungeren ook als functionele fiets- en wandelverbinding met het dorpscentrum. De nieuw ingerichte parkdelen passen op natuurlijke wijze bij de oorspronkelijke landschapsdelen. Nergens is een breuk voelbaar. Het verklaart mede de grote aantrekkingskracht van het gemeenschapscentrum en het park.

Druk, druk, druk

Het park is de nieuwste gemeentelijke trefplaats. Scholieren komen er ‘s middags hun boterhammen opeten. Jongeren gaan er in het weekend naartoe voor optredens, fuiven en evenementen. Ook voor gezinnen is het wijkpark een aantrekkelijke bestemming. Het aantal familie- en jubileumfeesten neemt toe. Het gemeenschapscentrum is in enkele jaren uitgegroeid tot het zenuwcentrum van het Opwijkse verenigings- en ontspanningsleven, meer nog dan de cafés in de verouderde dorpskom. Hof ten Hemelrijk raakt ook steeds meer bekend als vertrekpunt voor toeristische fiets- en wandelroutes. De grote recreatiedruk stelt de natuurlijke draagkracht van het park wel op de proef.

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Fietsen - Spelen - Hondenzone - Toegankelijke paden - Kunst & Cultuur 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Struiken - Grasland - Kruidachtigen - Water - Paden & Verhardingen - Recreatieve Infrastucturen
  • LOCATIE Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat, Opwijk
  • OPPERVLAKTE 4 ha
  • PARTNERS Gemeente Opwijk - Agentschap voor Natuur en Bos
  • REALISATIEPERIODE 2004-2005
  • BUDGET 423.057 euro
  • SUBSIDIES 120.142 euro
  • CONTACTGEGEVENS Eric Roelands - 052/36 51 31 - eric.roelands@opwijk.be - www.opwijk.be