Park Haffmans in Bilzen

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Park Haffmans in Bilzen

Dat de Demer een zichtbare meerwaarde biedt aan de stad Bilzen en het landschap, bewijst het park Haffmans elke dag. Het is een groene zone in de stad langs de Demer: stadsgroen met een grote ecologische waarde.

In 1996 nam het stadsbestuur van Bilzen het initiatief om de Demer weer zichtbaar te maken in het centrum. De stad hoopte op die manier een eind te maken aan wateroverlast en de rivier gezonder te maken. Ook een betere integratie van de waterloop in het landschappelijk en stedelijk weefsel speelde een rol. De rivier kreeg opnieuw haar eeuwenoude rol in de stad. Sindsdien kan er weer langs de Demer worden gewandeld: vanaf het cultureel centrum door park Haffmans gaat het over een loopbrug over de Demer naar het gerenoveerde begijnhof en park Tabaart.

Notarissen worden burgemeester

Park Haffmans is een Engelse landschapstuin uit de 19de eeuw (6 hectare) en een stuk grond in de Katteberg (4 hectare). De stad kocht het park van de erfgenamen van Leon Haffmans, burgemeester van 1947 tot 1979. Aanvankelijk was het de eigendom van Petrus Lambrechts, een notaris in Hoeselt. Met het oog op een carrière in Bilzen kocht die een flinke lap grond in de buurt van de Brugpoort waarop hij een monumentale villa met koetshuis en paardenstal liet bouwen. Burgemeester Hauben, de volgende eigenaar en eveneens notaris, maakte van de tuin een park van 5 hectare.

Romantiek

Het grootste deel van het park is biologisch waardevol. Omdat het langs de Demer ligt, is het een belangrijke corridor en buffer. In het park en de aanpalende Kattenberg staan allerlei prachtige bomen: amberboom, Japanse notenboom, tulpenboom, magnolia, zomereik, zwarte walnoot, valse christusdoorn… De mix van golvende grasvelden, beboste delen, twee vijvers, een beek, de oude molen, de helling met rotsblokken en het bronnetje zorgt voor een romantisch landschap met verrassende doorkijkjes. De Engelse landschapstuin heeft een heel natuurlijk uitzicht dat bij veel bezoekers in de smaak valt, het is een beschermd dorpsgezicht.

Meer water

De Demer verbindt via het water de grootste parkgebieden van de Stad Bilzen met elkaar: de Katteberg, Park Haffmans, de Borreberg en Park Heilig Graf. Al die gebieden liggen in de Demervallei en vergroten de landschappelijke rijkdom van de stad. Door smalle stroken van groen aan te leggen langs de Demer is de rivier een groene verbindingsader geworden. 

“Het park telt veel exoten. Dat was nu eenmaal de stijl van een Engels landschapspark. Mensen moesten kunnen laten zien wat ze hadden meegenomen uit het buitenland” Burgemeester Johan Sauwens

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Wandelen - Spelen - Fietsen - Hondenzone - Toegankelijke paden - Kunst & Cultuur 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Grasland - Struiken - Kruidachtigen - Stedelijk Groenplan - Water - Paden & Verhardingen - Voordelen van groen
  • LOCATIE Tussen Demerwal, Brugstraat, Katteberg, Eikenlaan, Beukenstraat en de Parklaan in Bilzen
  • OPPERVLAKTE 5 ha