Park Kerkwijck in Hamme

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Park Kerkwijck in Hamme

Kan een braakliggend terrein dé groene long van een gemeente worden? Park Kerkwijck in Hamme bewijst het. Het is een mooi voorbeeld van een geslaagde groene zone in het centrum van een gemeente, met oog voor mens en natuur.

Park Kerkwijck is een gebied van 3,3 hectare tussen de Kapellestraat, de Achterthof en de Hospitaalstraat in het hartje van Hamme. Centraler kan een park nauwelijks liggen: het ligt vlak bij de bibliotheek, het hospitaal, een school en een woonerf. De groene long van de gemeente is voor vele inwoners gemakkelijk bereikbaar. Dat was het lange tijd niet. Het gebied vormde al jaren een verwaarloosd en ontoegankelijk braakliggend terrein. Vroeger was er een touwslagerij gevestigd, maar die sloot decennia geleden de deuren. De sociale werkplaats Spoor Twee en de diensten Milieu, Ruimtelijke Ordening en Jeugd bundelden hun krachten en werkten de plannen uit voor een park.

“Veel steden benijden ons omdat wij als middengrote gemeente een parkgebied in het centrum realiseren. Het is een prachtige groene site” Burgemeester Herman Vijt

In juni 2010 startte de aanleg en op een jaar tijd werd het hele park gerealiseerd. Een deel van de bestaande vegetatie werd behouden, een ander gedeelte werd 
aangeplant. Zo kwam er een hoogstamboomgaard en werd een kruidentuin 
aangelegd. De monumentale bomen die op het gebied groeiden, bleven staan. Nieuw zijn de natuurlijke poel en het rietveld. In samenwerking met Natuurpunt werden allerlei nestkastjes geplaatst, die vogels en kleine zoogdieren aantrekken - zoals egels en vleermuizen. De leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut maakten een insecten- en bijenhotel. Alle hout in park is FSC-gelabeld en bij het parkbeheer worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Niet alleen flaneerpark

Park Kerkwijck is een voorbeeld voor het toegankelijk maken van groen in een verstedelijkte omgeving. Naast een biotoop voor planten en dieren is het park immers ook gewoon een plek waar mensen kunnen wandelen of picknicken op speciaal voorziene plekjes. De parkaanleg aarzelt tussen een klassiek flaneerpark met sier- en kijkgroen en een meer natuurlijk aangelegd speellandschap met spontane vegetatie en betreedbaar groen. Er zijn verschillende speelzones voor kinderen en een picknickweide voor gezinnen. Twee zit- en leeskiosken nodigen uit tot verpozing. Bij de poel, bij enkele monumentale bomen, in de kruidentuin en het arboretum staan infoborden om bezoekers iets bij te brengen én respect op te roepen voor het natuurschoon.

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Spelen - Hondenzone - Toegankelijke paden 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Struiken - Grasland - Kruidachtigen - Water - Paden & Verhardingen - Recreatieve Infrastucturen - Stedelijk Groenplan
  • LOCATIE Park Kerkwijck, Hospitaalstraat, Hamme
  • OPPERVLAKTE 3,3 ha
  • PARTNERS Gemeente Hamme, Agentschap voor Natuur en Bos
  • REALISATIEPERIODE 2010-2011
  • BUDGET 523.000 euro
  • CONTACTGEGEVENS Dirk Vermorgen - 052/47 55 65 - div@hamme.be