Park Ter Motten in Dilsen-Stokkem

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Park Ter Motten in Dilsen-Stokkem

Oorspronkelijk was Ter Motten een Loons leen, gelegen naast de heerbaan. Het kasteel, in geel geschilderde baksteen, doet vandaag dienst als gemeentehuis. Het parkbeheerplan uit 2009 is volop in uitvoering.

Het stadsbestuur wil het waardevolle park behouden. Daarom stelde het een parkbeheerplan op. Alle bomen werden geïnventariseerd. Verschillende bleken waardevol. Sommige zijn zelfs als toekomstbomen geselecteerd: zij krijgen de kans om uit te groeien tot monumentale exemplaren. Het park werd in het verleden als bouwland, moestuin en fruitboomgaard gebruikt. Momenteel is het enkel park.

Zeven eeuwen bouwen

Ter Motten ligt op de linkeroever van de oorspronkelijke Maas, in het noorden van Dilsen. Al in 1375 wordt het domein vermeld, maar zowel het park als de gebouwen in het park veranderden vaak in de voorbije zeven eeuwen. Wellicht werd het huidige kasteel tussen 1703 en 1744 gebouwd. Het park was vroeger veel groter: het huidige kasteelpark is niet eens de helft van wat het vroeger was. Door de aanleg van wegen en woningen raakte het park ruimtelijk steeds verder verdeeld en ingeperkt en valt het vandaag haast geheel binnen het stedelijke gebied.

Ook voor joggers

Dilsen-Stokkem restaureerde de kasteelgebouwen en nam ze in gebruik. Ook het park werd onder handen genomen. Iets minder dan de helft van het park bestaat vandaag uit open ruimte en er zijn meerdere wandelpaden. Ter Motten spreekt in de eerste plaats mensen aan die rust zoeken in een groene omgeving. Toch komt ook de actieve(re) recreant er aan zijn trekken. Het park wordt door joggers gezien als een alternatief voor de looppiste. De stedelijke school gebruikt het intensief voor allerhande sport- en educatieve activiteiten. En af en toe vinden er zelfs grotere culturele manifestaties en sportwedstrijden plaats.

“ Sommige bomen, waaronder de drie monumentale beuken aan de kerkhofmuur, worden verankerd zodat ze langer leven ” schepen van milieu en natuur, Ingrid Erlingen 

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen - Gebouw 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Fietsen - Wandelen - Toegankelijke paden - Spelen 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Struiken - Kruidachtigen - Water - Paden & Verhardingen - Stedelijk Groenplan
  • LOCATIE Ter Motten, Europalaan, 3650 Dilsen-Stokkem
  • OPPERVLAKTE 7,7 ha
  • OPDRACHTGEVER Stad Dilsen-Stokkem