Parktuin Schelfhout in Aalst

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Parktuin Schelfhout in Aalst

Een heringerichte parktuin die een hele buurt nieuw leven inblaast, het gebeurde in Aalst. De stad ruilde een verscholen stadstuin voor een publieke parktuin en kreeg er nieuw stedelijk leven voor in de plaats.

Parktuin Schelfhout ligt in de Watertorenwijk, een dichtbevolkte negentiende-eeuwse wijk op wandelafstand van het historische stadscentrum. Tot 2008 was het park een ingesloten privétuin, verborgen achter hoge muren. De linkerhelft van de tuin werd aangelegd naar het model van de Engelse landschapstuinen. Van de rechterhelft werd het voorste gedeelte aangelegd als moestuin, achteraan werd er een hoogstamfruitboomgaard aangeplant. Maar de tuin verschraalde geleidelijk en verloederde door de klassieke mix van sluikstorten, wildplassen, rondslingerende drugsspuiten en klein vandalisme.

Van privé naar publiek

De stad Aalst stelde de privétuin open voor het publiek. Ze richtte de tuin in als een open wijkpark, bestemd voor iedereen. De bakstenen ommuring werd afgebroken en vervangen door een doorzichtig hek met verscheidene toegangen. De best bewaarde tuinhelft werd ingericht als wandel- en rustdeel. De vijver werd opengemaakt en weer uitgediept. Het oorspronkelijke bruggetje, een deel van de moestuin en een hoogstamboomgaard werden in ere hersteld. Als publiek domein is de tuin nu écht een deel van de wijk. De ingrepen legden de verbinding naar andere delen van de stad waardoor de buurt een nieuwe impuls kreeg.

Hele wijk profiteert

Het publieke park is een succes. Het is een trekpleister voor heel wat mensen: de buurtbewoners, de bewoners van serviceflats, spelende kinderen, schoolgaande jongeren en toevallige passanten. Aalst stelt renovatie en vernieuwing vast in de directe omgeving van het park. Jonge gezinnen arriveren in de buurt. Kortom: de parktuin is geen geïsoleerd groeninitiatief maar vormt de hefboom voor de totale reconversie van een stadswijk. De buurt werd overigens nauw betrokken bij het project, van bij de planningsfase tot de uitvoering. Een buurtraad volgde de realisatie op en gaf advies. Het buurtfeest van 2006 stond in het thema van de herinrichting van de parktuin.

“Bejaarde bewoners van het RVT en de serviceflats maken dagelijks gebruik van het park. Ze beschouwen het min of meer als de tuin van hun residentie” Buurtbewoner Peter Rasschaert

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Wandelen - Spelen - Hondenzone - Toegankelijke paden 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Struiken - Grasland - Kruidachtigen - Water - Paden & Verhardingen - Recreatieve Infrastucturen - Stedelijk Groenplan - Voordelen van groen
  • LOCATIE Parktuin Schelfout, Zonnestraat, Aalst
  • OPPERVLAKTE 1 ha
  • PARTNERS Stad Aalst - Agentschap voor Natuur en Bos
  • REALISATIEPERIODE 2006-2008
  • BUDGET 197.500 euro
  • CONTACTGEGEVENS Noël De Wolf - 053/73 24 58