Het Moeras / FelixArtsite

Het Moeras / FelixArtsite

Met het project ‘Het Moeras’ wil Drogenbos meer groen, en dus een aangenamere woonomgeving, creëren in de verstedelijkte context van de gemeente. Vele inwoners van Drogenbos beschikken immers niet over een tuintje. Deze ‘groene long’ is dus een welkome verademing.

Het ambitieuze natuurproject werd uitgewerkt met de nadruk op biodiversiteit, correct beheer en de verwevenheid met de groene omgeving (bijvoorbeeld de Felixsite). De braakliggende terreinen en hooilanden van ongeveer 4,5 hectare groene ruimten werden geclusterd en heringericht zodat er grotere biotopen van fauna en flora ontstaan.

 • Stap voor stap worden de terreinen omgevormd tot een heus openbaar natuurdomein:
 • Verwijderen wilgenopslag voor meer licht en ruimte
 • Verwijderen sluikstortafval
 • Hooien van hooiland + plaatsen van hooihoppers
 • Graven van poelen
 • Aanleg vlonderpad + grindgazonpad + houtschorspad + fiets- en voetgangersbrug
 • Bouwen van insectenhotels, takkenrillen, stammentheater
 • Knotten van knotbomen
 • Planten van gevarieerde houtkanten met streekeigen beplanting
 • Inzaaien bloemenweide
 • Uitbreiding bestaande hoogstamboomgaard
 • Aanplant laanbomen
 • Ruimen van de beek
 • Creëren van vogelbosjes
 • Plaatsen infoborden, banken, fietsrekken
 • Organiseren van workshops met de scholen (bouwen nestkastjes, takkenrillen, hooihoppers, insectenhotel

Je hebt meer buren dan je denkt!

Eén natuur, duizend levens. Biodiversiteit staat voor alle leven op aarde. Een derde tot de helft van alle dieren en planten in België zijn momenteel bedreigd. De achteruitgang hangt jammer genoeg samen met menselijke activiteit… en dat willen ze in Drogenbos graag zien veranderen. Daarom werken ze stevig mee aan de biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’. Samen willen ze de achteruitgang van de lokale biodiversiteit stoppen.

Drogenbos neemt het dus op voor haar koestersoorten. Hoog tijd om die ‘nieuwe’ buren te leren kennen:

 • Huismus
 • Solitaire bij
 • Sleedoornpage
 • Watervleermuis

Dit project is een initiatief van de gemeente Drogenbos, het museum FelixArt en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. 
In samenwerking met het OCMW, de kerkfabriek, INL (ProNatura) en omliggende bedrijven. 
Met de steun van het strategisch project 'Zuurstof voor de Zennevallei' (Agentschap Ruimtelijke Planning) en provincie Vlaams-Brabant (Koesterburen en gemeentelijk natuurproject).

IDENTIKIT

 • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen - Stadsbos 
 • WAT VALT ER TE BELEVEN Wandelen - Toegankelijke paden - Spelen - Fietsen 
 • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Grasland - Paden & Verhardingen - Stedelijk Groenplan - Voordelen van groen - Water - Kruidachtigen - Struiken
 • LOCATIE Het Moeras / FelixArtsite, Grote Baan, 1620 Drogenbos
 • OPPERVLAKTE 4,5 ha
 • OPDRACHTGEVER De gemeente Drogenbos - Het museum FelixArt - Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei
 • ONTWERPER Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
 • REALISATIEPERIODE Start in 2012 - momenteel in volle ontwikkeling
 • CONTACTGEGEVENS Kim Ceusters, Projectmedewerker Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, 0472/598725