Groene overkapping station Wetteren

Groene overkapping station Wetteren

Bij de heraanleg van de stationsomgeving in Wetteren in 2003 werden de fietsenstallingen geïntegreerd in de bestaande overkappingen. Zo hoefden geen nieuwe bouwvolumes te worden toegevoegd. 

De begroeide overkappingen zijn opgevat als “begroende vlakken die als het ware omhoog plooien uit het maaiveld”. Op die manier wilden de ontwerpers de overdaad aan beton rond het stationsgebouw breken. 

In de volksmond spreekt men in Wetteren van "de skischansen” of “de vliegdekschepen”. 

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Straten & Pleinen - Gebouw 
  • TOEGEPASTE KENNIS Voordelen van groen - Water
  • LOCATIE Stationsplein 1, 9230 Wetteren
  • OPPERVLAKTE 50 m²
  • REALISATIEPERIODE 2010
  • BUDGET 2000000 euro
  • CONTACTGEGEVENS Jan Peeters, Milieu-ambtenaar voor Departement: Groen, 09 123 45 67, jan.peeters@wetteren.be, www.wetteren.be