Volkstuinen in Gent

Volkstuinen in Gent

Met het stadsvernieuwingsproject 'Bruggen naar Rabot' wil het Gentse stadsbestuur de wijk Rabot-Blaisantvest opwaarderen. Op die manier moet de wijk aansluiting vinden bij het centrum van de stad. Op de voormalige Alcatel-Bell site komen nieuwe woningen en in afwachting bieden tijdelijke voorzieningen cultuur en recreatie. De tijdelijke ‘De Site’ biedt waar de wijk nood aan heeft: ruimte en ontmoetingskansen.

Samenlevingsopbouw Gent coördineert op ‘De Site’ het project volkstuintjes. De Site herbergt 2 stadsakkers (goed voor 3000 m² vruchtbare grond), 160 minimoestuinen en een stadsboerderij. Door het werken in de tuinen krijgen tuiniers de mogelijkheid om hun sociale netwerk te verbreden en te diversifiëren. De tuinen doorbreken het sociale isolement van bewoners en bevorderen de emancipatie van kwetsbare groepen.

Een leefbare wijk

Opbouwwerkers leiden het geheel in goede banen en communiceren met de tuiniers over de evolutie van het stadsvernieuwingsproject. De tuiniers mogen advies geven en bepalen mee hoe de buurt er in de toekomst zal gaan uitzien. Zo “maken” ze - in de meest letterlijke zin van het woord - een leefbare Rabotwijk.

IDENTIKIT

 • SOORT BUURTNATUUR Volkstuinen 
 • WAT VALT ER TE BELEVEN Wandelen 
 • TOEGEPASTE KENNIS Voordelen van groen
 • LOCATIE Elsstraat, Gasmeterlaan en Muishondstraat 9000 Gent
 • OPPERVLAKTE 3000 m²
 • CONTACTGEGEVENS Wannes Degelin, Samenlevingsopbouw
  +32 485 29 18 10
  wannes.degelin@samenlevingsopbouw.be
  www.rabotsite.be