Natuurbeheer

Natuurbeheer

Het Agentschap voor Natuur en Bos ijvert voor betere bossen en natuur in Vlaanderen. Goede beheerplannen zijn noodzakelijk om biodiversiteit alle kansen te geven. Ook onze planten en dieren moeten volop kansen krijgen, en indien nodig beschermd worden.