Beheerplan

Comité van beroep

Wanneer je niet akkoord kunt gaan met de motivering voor de afkeuring van het beheerplan of voor de opgelegde voorwaarden kan je binnen 1 maand vanaf de datum van het besluit in beroep gaan.

Je stelt daartoe een brief op met volgende elementen:

  • naam, voornaam, adres
  • registratienummer van het bosbeheerplan en datum van het besluit
  • uitgebreide omschrijving van de redenen waarom je niet akkoord kunt gaan met de weigering tot goedkeuring of met de opgelegde voorwaarden

Deze brief stuur je aangetekend naar:

Agentschap voor Natuur en Bos
Comité van beroep betreffende de bosbeheerplannen
Havenlaan 88 bus 75, bus 8
1000 Brussel