Beheerplan

Relatie met andere beheerplannen

Met de huidige regelgeving bestaan er voor het beheer van bos, natuur en stedelijk groen naast het bosbeheerplan nog meerdere types beheerplannen, met elke een eigen vorm en procedure:

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan de integratie van deze verschillende types beheerplannen tot één nieuw geïntegreerd beheerplan, het zogenaamde natuurbeheerplan, zodat het voor de beheerder van bos, natuur en/of parken een pak eenvoudiger wordt om één beheerplan op maat van het eigen terrein te maken en tegelijkertijd toch te voldoen aan de vereisten van de verschillende regelgevingen.

In afwachting van de resultaten van dit project wil het Agentschap voor Natuur en Bos nu al het opstellen van geïntegreerde beheerplannen aanmoedigen. In onderling overleg wordt voor elk beheerplan met de beheerder besproken welke informatie in het beheerplan nodig is en op welke manier de verschillende goedkeuringsprocedures zo vlot mogelijk kunnen doorlopen worden.