Opmaak van een bosbeheerplan

Wie een uitgebreid bosbeheerplan opmaakt – dus een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer – kan daarvoor een subsidie krijgen. Die is bedoeld om de kosten van de opmaak te helpen dekken. Een uitgebreid beheerplan moet namelijk aan strengere eisen voldoen: er zijn onder meer bosbouw- en vegetatiemetingen nodig, wat de opmaakkosten doet oplopen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Zowel openbare als privéboseigenaars kunnen gebruikmaken van de subsidie. Jouw beheerplan moet wel minstens 5 ha beslaan. Per bosbestand kun je maar één keer om de 20 jaar een subsidie krijgen.

De overheid stimuleert de opmaak van gezamenlijke beheerplannen. De deelnemende boseigendommen moeten wel in een zelfde boscomplex liggen. Het bedrag dat kan worden verkregen voor het opstellen van een uitgebreid beheerplan varieert naargelang het aantal deelnemers:

  • voor 1 of 2 boseigendommen: 200 euro/ha
  • voor 3 tot 10 boseigendommen: 220 euro/ha
  • voor meer dan 10 boseigendommen: 250 euro/ha

Een aanvraag kan worden ingediend tot 3 maanden na de goedkeuring van het beheerplan. Je kunt jouw aanvraag ook indienen voordat jouw beheerplan is goedgekeurd. In dat geval moet het beheerplan wel ten laatste 3 jaar na de toekenning van de subsidie goedgekeurd zijn. Anders vervalt de subsidie.

Download het aanvraagformulier van een subsidie beheerplan duurzaam bosbeheer (doc - 785 KB)