Beheerplan

Wanneer vervalt een oud beheerplan en moet er een nieuw gemaakt worden?

Er is een verschil tussen bosbeheerplannen goedgekeurd vóór en na 20 september 2003.

Bosbeheerplannen goedgekeurd vóór 20 september 2003

Dergelijke bosbeheerplannen zijn goedgekeurd volgens het BVR van 4 december 1991.

  • Het bosbeheerplan van een privébos blijft geldig tot de vervaldatum van het beheerplan, ongeacht of het privébos in het VEN gelegen is of niet.
  • Het bosbeheerplan van een openbaar bos niet gelegen in VEN, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied blijft geldig tot de vervaldatum van het beheerplan.
  • Een beheerplan van een openbaar bos gelegen in VEN, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied moet worden aangepast uiterlijk 2 jaar na het van kracht zijn van het natuurrichtplan. Indien het natuurrichtplan geen bepalingen bevat die het aanpassen van het beheerplan noodzakelijk maken, dan wordt het bestaande beheerplan ongewijzigd behouden, met behoud van het registratienummer en de periode van goedkeuring.

Bosbeheerplannen goedgekeurd na 20 september 2003

Dergelijke beheerplannen zijn goedgekeurd volgens het BVR van 27 juni 2003.

Beperkt bosbeheerplan voor een privébos: wanneer het bos na de goedkeuring in VEN komt te liggen, dan vervalt dit beheerplan twee jaar na de datum van de afbakening van het VEN. Binnen die periode van 2 jaar moet een nieuw uitgebreid bosbeheerplan ingediend worden.

Wanneer het dan gaat over een privébos kleiner dan 5 ha, is er geen verplichting om een nieuw bosbeheerplan op te stellen. Kappingen moeten dan via een kapmachtiging aangevraagd worden, waarbij de criteria voor Duurzaam Bosbeheer toegepast worden.

Wanneer een beperkt of een uitgebreid bosbeheerplan voor een privébos na de goedkeuring in een SBZ komt te liggen, dan is er geen verplichting tot aanpassing van het beheerplan. Ook na het vastleggen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ en na het van kracht worden van een natuurrichtplan, is de bosbeheerder niet verplicht het beheerplan aan te passen.

Een beheerplan van een openbaar bos gelegen in VEN, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied moet worden aangepast uiterlijk 2 jaar na het van kracht zijn van het natuurrichtplan. Indien het natuurrichtplan geen bepalingen bevat die het aanpassen van het beheerplan noodzakelijk maken, dan wordt het bestaande beheerplan ongewijzigd behouden, met behoud van het registratienummer en de periode van goedkeuring.