Beheerplan

Wat is een bosbeheerplan? Machtigingen en vergunningen

Een bosbeheerplan geeft aan waar je met het beheer van het bos heen wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van het bos voor de komende 20 jaar wordt beschreven. Het beheerplan geeft je meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos en moedigt je aan om na te denken over het beheer ervan. In een beheerplan geef je aan welke ecologische, economische en sociaal-recreatieve doelstellingen je wilt bereiken en welke werkzaamheden en ingrepen daarvoor nodig zijn.

Machtigingen en vergunningen

Alle werkzaamheden die in een goedgekeurd beheerplan beschreven worden, zijn niet meer vergunningsplichtig volgens het Bosdecreet. Je hoeft dus voor de kappingen voorzien in het beheerplan geen kapmachtiging te vragen. Voor bepaalde werken is er wel nog een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Wanneer het bos in het Vlaams ecologisch Netwerk (VEN) ligt, is in toepassing van het Natuurdecreet voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig (bv. voor gebruik van bestrijdingsmiddelen, wijzigen van het reliëf). Het ANB zal die ontheffing in één besluit samen met de goedkeuring van het bosbeheerplan verlenen. Wanneer de werken dus voorzien zijn in het beheerplan, moet je hiervoor geen aparte aanvraag indienen.

Wanneer je een goedgekeurd bosbeheerplan hebt, ben je ook vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. Het ANB zal ervoor zorgen dat bij het beoordelen van het bosbeheerplan rekening gehouden wordt met de zorgplicht, zoals opgelegd in art.16 van het Natuurdecreet.