Beheerplan

Model, criteria, goedkeuringsprocedure en voorbeeld

Model

Volgend model vergemakkelijkt de opmaak van een beheerplan. De versie die je hieronder vindt, is aangepast in april 2007 conform de nieuwe werkwijze om het hoofdstuk biotiek in te vullen.

Criteria

In de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer worden principes geformuleerd. Die principes werden vertaald in een aantal inhoudelijke criteria waaraan een HPG-beheerplan moet voldoen.

Goedkeuringsprocedure

Beheerplannen van steden en gemeenten worden administratief goedgekeurd door de Provinciale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. Indien je een beheerplan wenst op te stellen, neem je het best contact op met het aanspreekpunt Natuur in je Buurt in jouw provincie of op de centrale diensten.

Voorbeeld beheerplan

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt voor al zijn parken een Harmonisch Park en Groen-beheerplan op. Die beheerplannen kunnen je alvast inspireren. Hieronder vind je een beheerplan voor het domein Vordenstein te Schoten. Dit domein is 137 ha groot, bevat ook grote oppervlaktes bos en omvat veel belangrijke cultuurhistorische waarden. Het beheerplan voldoet zowel aan de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer als aan de criteria voor Duurzaam Bosbeheer.