Beheerplan

Opbouw HPG

Het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan omvat vier delen:

  • identificatie
  • studie
  • beheervisie
  • monitoring

In het luik identificatie situeer je het groenobject administratief, geografisch-cartografisch en juridisch.

Om beslissingen te nemen is een grondige studie over cultuurhistoriek, biotiek, abiotiek, milieu en de ruimere omgeving noodzakelijk, want het beheerplan vertrekt van kennis. Ook de verwachtingen van de bevolking worden bevraagd bij het opstellen van een beheerplan voor groen.
Vanuit de gegevens van de studiefase wordt een waardering per onderdeel gemaakt. Deze waarderingen worden afgewogen ten opzichte van elkaar.

Uiteindelijk formuleer je hieruit beheerdoelstellingen, het belangrijkste onderdeel van de beheervisie. Die doelstellingen vertaal je in beheerrichtlijnen die het praktische beheer bepalen.

Om de effectiviteit van het beheer te evalueren is bovendien een fase van monitoring nodig.