Beheerplan

Vademecum HPG

Om je op weg te zetten voor de opmaak van een Harmonisch Park- en Groenbeheerplan ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos een Vademecum Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer.

Je kunt het vademecum hier downloaden:

Nieuw hoofdstuk biotiek

Het Vademecum Beheerplanning wordt voortdurend verbeterd. Zo werd in het voorjaar van 2007 het hoofdstuk studiedeel biotiek aangevuld. Er werd een betere en eenduidiger methodiek uitgewerkt om de natuurwaarde van de terreineenheden te bepalen. Die aanvulling is vooral belangrijk voor parken waar het onderscheid tussen natuurlijke en cultuurlijke vegetaties of beplantingen moeilijk te maken is.
Het eerste deel van het hoofdstuk monitoring reikt een methodiek aan om de natuurwaarden in een park in de tijd op te volgen. Naast een basismonitoring worden ook tal van technieken beschreven om speciale soorten op te volgen in de tijd.