Beheerplan

Wat is een HPG

Met de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) wil de Vlaamse overheid de steden en gemeenten stimuleren om de inrichting en het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologische manier aan te pakken. Drie pijlers vormen de basis:

  • de maatschappelijke noden van de parkgebruiker
  • het behoud en de versterking van de natuurwaarden
  • de bescherming van het leefmilieu

Een van de uitgangspunten van de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer is duurzaamheid of aandacht voor continuïteit en stabiliteit in beheer. Om die continuïteit te verzekeren is het belangrijk om via een beheerplan een langetermijnplanning (20 jaar) op te stellen. Het beheerplan is een werkdocument. Het is de schriftelijke neerslag van het denken, zoeken, afwegen en beslissen over de inrichting en het beheer van openbaar groen. Het legt keuzes vast voor een periode van twintig jaar.

Lees meer: