POBW Jaarrapporten

Plannen en opvolgen beheerwerken

De databank Plannen en Opvolgen Beheerwerken (POBW) wordt gebruikt om gegevens over uitgevoerde beheerwerken op een gestandaardiseerde manier bij te houden, gekoppeld aan een GIS. De databank bestaat op dit moment uit twee modules, namelijk een registratie- en een rapporteringsmodule. In toekomst zal hieraan ook een planningsmodule worden toegevoegd. POBW is intussen een ingeburgerd systeem dat deel uitmaakt van het reguliere takenpakket van de beheerders. Deze berg gegevens bevat een schat aan informatie.

Door middel van een rapporteringsmodule kunnen de gebruikers ook zelf de databank bevragen, zodat POBW meer en meer een ondersteunend hulpmiddel wordt binnen het agentschap. Zo wordt POBW veelvuldig bevraagd met het oog op het maken van een nieuwe werkplanning. Ook in het kader van audits en parlementaire vragen is deze databank een waardevolle informatiebron waar geregeld naar wordt teruggegrepen. Vanuit de regio’s wordt POBW ook vaak bevraagd om allerlei vragen over het gevoerde beheer van ANB-terreinen te beantwoorden. Dit illustreert ook het lokale belang van de gegevens.

De gegevens in dit rapport worden samengevat op niveau Vlaanderen. Enerzijds is er een analyse gedaan naar de relatieve tijdsbesteding van de arbeiders in functie van verschillende doelstellingen en anderzijds een verwerking volgens het soort natuur dat wordt beheerd, het zogenaamde terreintype.