E-loket, formulieren en informatieve documenten

E-loket, formulieren en informatieve documenten

Intentie-overeenkomst voor het opstellen van een natuurbeheerplan


Model-bestek voor opmaak van een natuurbeheerplan


Formulieren deel 1 Verkenning

Indien je problemen ondervindt met Internet Explorer, raden wij je aan om het e-loket te openen in een andere browser.


Deel 2 Inventarisatie


Delen 3 tot 5 Doelstellingen, maatregelen en opvolging

Handleiding per deel

GIS-databank


Delen 3 tot 5 voor een natuurbeheerplan voor een beperkt gebied bestaande uit kleine natuurlijke elementen


Rekenblad subsidies


Informatieve documenten