Overgangsmaatregelen voor goedgekeurde beheerplannen (volgens oude regeling)

Overgangsmaatregelen voor goedgekeurde beheerplannen (volgens oude regeling)

Er is een onderscheid tussen enerzijds de beheerplannen die verankerd zijn in de regelgeving (bosbeheerplan en beheerplan van een erkend natuurreservaat)  en anderzijds de beheerplannen die geen rechtsgrond hebben in het Bosdecreet en het Natuurdecreet.  Enkel voor de eerste zijn er overgangsmaatregelen voorzien in het Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (art.107).

Het ANB werkt aan een actieplan rond de evaluatie van volgende beheerplannen met het oog op omzetting naar een natuurbeheerplan:

  • Bosbeheerplannen, zowel beperkt als uitgebreid
  • Beheerplannen van bosreservaten
  • Beheerplannen van natuurreservaten
  • Gecombineerde beheerplannen (HPG-beheerplan, bermbeheerplan, landschapsbeheerplan), maar dan enkel voor het deel dat officieel als bosbeheerplan is goedgekeurd

Voor een Harmonisch Park- en Groenbeheerplan en een bermbeheerplan vind je hieronder meer informatie over hoe je toch kunt instappen in de nieuwe regeling rond natuurbeheerplannen.