Overgangsmaatregelen voor goedgekeurde beheerplannen (volgens oude regeling)

Overgangsmaatregelen voor goedgekeurde beheerplannen (volgens oude regeling)

Tussen 2019 en 2023 loopt er bij Natuur en Bos een actieplan om bestaande beheerplannen om te zetten naar een natuurbeheerplan.

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de beheerplannen die verankerd zijn in de regelgeving (bosbeheerplan en beheerplan van een erkend natuurreservaat) en anderzijds de beheerplannen die geen rechtsgrond hebben in het Bosdecreet en het Natuurdecreet. Enkel voor de eerste zijn er overgangsmaatregelen voorzien in het Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (art.107).

  • Bosbeheerplannen, zowel beperkt als uitgebreid
  • Beheerplannen van bosreservaten
  • Beheerplannen van natuurreservaten
  • Gecombineerde beheerplannen (HPG-beheerplan, bermbeheerplan, landschapsbeheerplan), maar dan enkel voor het deel dat officieel als bosbeheerplan is goedgekeurd

Voor een Harmonisch Park- en Groenbeheerplan en een bermbeheerplan vind je hieronder meer informatie over hoe je toch kunt instappen in de nieuwe regeling rond natuurbeheerplannen.