Soortenbescherming

Afwijkingen op het soortenbesluit

Om bepaalde redenen en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om afwijkingen te bekomen op de Vlaamse wetgeving inzake soortenbescherming. Dergelijke afwijkingen dien je aan te vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Voor het indienen van een aanvraag bezorg je jouw aanvraag op het volgende adres: 

  • Agentschap voor Natuur en Bos
    Soorten
    Havenlaan 88 bus 75
    1000 Brussel
     

Als eigenaar van gezelschapsdieren die tot een voor de Europese Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soort behoren, en die je niet houdt voor commerciële doeleinden, kun je een afwijking aanvragen van het verbod om die dieren te houden of te vervoeren. De lijst met diersoorten vind je op Ecopedia.